Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – NPS houdt openbare discussieavond over stijgende criminaliteit

Suriname Herald – NPS houdt openbare discussieavond over stijgende criminaliteit

NPS houdt openbare discussieavond over stijgende criminaliteit

Afbeelding: Suriname Herald – 30 oktober 2023 om 06:20
Bericht: NPS houdt openbare discussieavond over stijgende criminaliteit
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 30 oktober 2023 om 06:20

In een verontrustende ontwikkeling heeft Suriname zijn positie als een van de veiligste landen in het Caribisch gebied verloren. Het stijgende aantal criminele activiteiten, waaronder gewapende overvallen, inbraken en berovingen, heeft ernstige gevolgen gehad voor het veiligheidsgevoel van de bevolking. Zelfs jongeren zijn niet langer veilig in deze geweldsspiraal, wat heeft geleid tot een situatie waarin scholen niet meer kunnen garanderen dat ze een veilige omgeving bieden. De economische problemen van de afgelopen vijf jaar, die hebben geresulteerd in groeiende armoede en een toename van jeugdbendegedrag, dragen bij aan de alarmerende stijging van de criminaliteit. Ondanks recente aankondigingen van een veiligheidsplan door de regering, blijkt de situatie nog steeds niet onder controle. Financiële middelen blijven schaars, ondanks belastingverhogingen en het afschaffen van subsidies. Eenvoudige maatregelen, zoals extra verkeerscontroles, zullen niet voldoende zijn om het veiligheidsgevoel in het land te herstellen.

Het herstel van Suriname als een veilige bestemming is van cruciaal belang voor het benutten van het toeristisch potentieel en het aantrekken van investeringen. De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft aangekondigd dat zij op 3 november om 19.00 uur een openbare discussieavond zal organiseren in het partijcentrum Grun Dyari, gelegen aan de Johan Adolf Pengelstraat 77. Tijdens deze bijeenkomst, onder leiding van oud-korpschef Humphrey Tjin Liep Shie, zullen veiligheidsexperts Melvin Linscheer en Jerry Slijngard plaatsnemen in het panel. De NPS hoopt dat samen met aanwezigen en betrokkenen effectieve maatregelen kunnen worden bedacht om Suriname uit deze geweldsspiraal te leiden en de criminaliteit binnen afzienbare tijd terug te dringen, inclusief maatregelen om jeugdbendes aan te pakken.

Het recente verlies van de status van veilig land heeft diepgaande gevolgen voor Suriname, een land dat voorheen bekend stond om zijn veilige en gastvrije omgeving. De toename van gewelddadige overvallen en berovingen heeft niet alleen het gevoel van onveiligheid vergroot, maar heeft ook een negatieve invloed gehad op de samenleving als geheel. Het herstel van de veiligheidssituatie is van vitaal belang om het land weer aantrekkelijk te maken voor toeristen en investeerders.

Een van de belangrijkste oorzaken van de stijgende criminaliteit lijkt verband te houden met de economische problemen waarmee Suriname te kampen heeft gehad. De afgelopen vijf jaar zijn gekenmerkt door financiële moeilijkheden, waaronder een groeiende armoede en een afname van de economische groei. Het is geen toeval dat deze periode samenvalt met de stijging van jeugdbendegedrag en criminele activiteiten. De jeugdwerkloosheid is toegenomen, waardoor jongeren zich mogelijk tot criminele activiteiten hebben gewend als een manier om te overleven.

Ondanks de inspanningen van de regering om de veiligheidssituatie aan te pakken, blijft de situatie zorgwekkend. De financiële middelen die beschikbaar zijn voor het veiligheidsapparaat zijn beperkt, en ondanks belastingverhogingen en het afschaffen van subsidies is er nog steeds een gebrek aan middelen om effectieve maatregelen te implementeren. Eenvoudige oplossingen, zoals extra verkeerscontroles, zullen niet voldoende zijn om de dieperliggende oorzaken van de criminaliteit aan te pakken.

De openbare discussieavond die wordt georganiseerd door de NPS biedt een platform voor betrokken burgers, veiligheidsexperts en beleidsmakers om gezamenlijk na te denken over effectievere maatregelen om de veiligheidssituatie te verbeteren. Het panel van experts zal naar verwachting waardevolle inzichten en aanbevelingen delen over hoe de criminaliteit kan worden teruggedrongen, met speciale aandacht voor de aanpak van jeugdbendes.

De inzet van oud-korpschef Humphrey Tjin Liep Shie als gespreksleider geeft de discussieavond een extra dimensie, gezien zijn uitgebreide ervaring in het veiligheidsdomein. Zijn leiderschap zal ongetwijfeld bijdragen aan een vruchtbare discussie en de ontwikkeling van concrete plannen om de veiligheid in Suriname te herstellen.

De uitdaging waar Suriname nu voor staat, met betrekking tot de stijgende criminaliteit, is niet te onderschatten. Het vereist een gecoördineerde inspanning van de regering, de veiligheidsdiensten en de gemeenschap als geheel om effectieve maatregelen te implementeren. Het herstel van Suriname als een veilig en gastvrij land is van groot belang, niet alleen voor de bevolking, maar ook voor het toerisme en de economische groei. Het is te hopen dat de openbare discussieavond van de NPS zal bijdragen aan de ontwikkeling van concrete strategieën om de veiligheidssituatie te verbeteren en de geweldsspiraal te doorbreken.


Posted

in

by

Tags: