Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Minister Amoksi ontkent conflict met vakbonden

Suriname Herald – Minister Amoksi ontkent conflict met vakbonden

Minister Amoksi ontkent conflict met vakbonden

Afbeelding: Suriname Herald – 11 november 2023 om 08:15
Bericht: Minister Amoksi ontkent conflict met vakbonden
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 11 november 2023 om 08:15

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) ontkent formeel op de hoogte te zijn gesteld van de deelname van de politiebond aan komende protestacties. Hij benadrukt eveneens geen schriftelijke communicatie van de bond te hebben ontvangen. De minister is echter open voor discussie over eventuele moties, mocht het bevoegd gezag initiatieven nemen in die richting. Het is cruciaal om te benadrukken dat Amoksi geen bevoegdheid heeft over de implementatie van de Wet op de belasting toegevoegde waarde (btw); deze verantwoordelijkheid valt onder de portefeuille van de minister van Financiën en Planning.

Deze reactie volgt op de vraag of de minister begrip kan opbrengen voor de achterliggende redenen van de genomen maatregelen, met name de verhoging van de btw op brandstof van 5 naar 10 procent. Als lid van het clusterteam van ministers belast met de interactie met vakbonden, zal er overleg plaatsvinden met Ravaksur om gezamenlijk de koers te bepalen die zowel de vakbonden als de overheid zullen volgen. Tijdens een bijeenkomst op woensdagavond werden verschillende voorstellen met betrekking tot de btw-wetgeving besproken, waarbij vakbondsvertegenwoordigers, president Chan Santokhi, het clusterteam van ministers, de Belastingdienst, leden van De Nationale Assemblee en het Onderhandelingsorgaan betrokken waren.

Minister Amoksi onderstreept dat er geen conflicten zijn met enige vakbond, zowel niet met de Bond van Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) als met die van de Brandweer of het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA). Hij wijst erop dat specifieke afspraken zijn gemaakt met de vakbonden, en recentelijk werd hem door de vakbonden gevraagd of deze afspraken zullen worden nagekomen. In reactie hierop heeft Amoksi de vakbonden verzekerd dat de uitbetaling van de toelage (twk) voor de maanden oktober en november eind deze maand zal plaatsvinden.

Het is duidelijk dat de minister van Juspol zich bewust is van de gevoelige situatie en bereid is tot dialoog, zolang deze binnen de bevoegdheden van zijn ministerie vallen. Het overleg met vakbonden en de belofte om lopende afspraken na te komen, lijken een stap in de richting van het minimaliseren van potentiële conflicten en het handhaven van een open communicatiekanaal tussen de overheid en de betrokken vakbonden.

Bron: Suriname Herald


Posted

in

by

Tags: