Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Maandelijks SRD 240 miljoen voor SZF

Suriname Herald – Maandelijks SRD 240 miljoen voor SZF

Maandelijks SRD 240 miljoen voor SZF

Afbeelding: Suriname Herald – 10 november 2023 om 10:14
Bericht: Maandelijks SRD 240 miljoen voor SZF
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 10 november 2023 om 10:14

Titel: Aanzienlijke Toename in Budget Voor Staatsziekenfonds: Geruststelling ondanks Achterstanden

In een opmerkelijke ontwikkeling heeft de regering van Suriname het maandelijkse budget voor dienstverleners van het Staatsziekenfonds (SZF) verhoogd naar circa SRD 240 miljoen. Deze toename is aanzienlijk in vergelijking met het begin van de huidige regeertermijn, toen slechts ongeveer SRD 60 miljoen werd toegewezen. Financieel directeur van het SZF, Krish Somai, benadrukt deze verschuiving en weerlegt daarmee de bewering dat de regering onvoldoende prioriteit geeft aan de gezondheidssector.

Volgens Somai is er sprake van aanzienlijke vooruitgang in de financiële allocaties voor het SZF, wat de gezondheidszorg in Suriname ten goede komt. De beweringen over een gebrek aan prioriteit voor de gezondheidssector worden door hem als ongegrond bestempeld. Met name de late betalingen aan medische specialisten hebben echter tot onbegrip geleid.

De financieel directeur erkent dat er uitdagingen zijn met betrekking tot tijdige betalingen aan dienstverleners, maar benadrukt dat het SZF actief communiceert met deze partijen om hen op de hoogte te houden van de situatie. Maandelijks wordt er rond de 18e een prognose ingediend, waarmee het SZF de betrokkenen informeert over de financiële stand van zaken.

Somai benadrukt dat de overheid wel degelijk voldoende prioriteit geeft aan de gezondheidszorg en substantiële middelen beschikbaar stelt om deze sector te ondersteunen. Hij wijst erop dat het pas de tweede keer in drie jaar is dat medische specialisten hun vergoedingen niet volledig hebben ontvangen. De financieel directeur benadrukt de dagelijkse inspanningen van de regering om eventuele achterstanden in te lopen, en het onderwerp van betalingen wordt regelmatig gecommuniceerd vanuit de regering naar alle betrokken partijen.

Hoewel de regering zich inspant om de achterstanden in te lopen, wordt erkend dat er momenteel één achterstand is, gerelateerd aan een achterstallige betaling voor de maand februari aan huisartsen. Dit blijft een aandachtspunt, maar de communicatie vanuit de regering biedt een zekere mate van geruststelling aan alle betrokken partijen.

De toewijding van de regering aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Suriname wordt weerspiegeld in de substantiële toename van het budget voor het SZF. Terwijl uitdagingen zoals late betalingen worden erkend, blijft het streven naar een effectieve en efficiënte gezondheidszorg prioriteit hebben, zoals aangegeven door de voortdurende inspanningen van de overheid om de achterstanden aan te pakken en openlijk te communiceren met alle belanghebbenden. (Bron: Suriname Herald)


Posted

in

by

Tags: