Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Jurist Essed: “Grondconversie lijkt op bunkopu serie”

Suriname Herald – Jurist Essed: “Grondconversie lijkt op bunkopu serie”

Jurist Essed: “Grondconversie lijkt op bunkopu serie”

Afbeelding: Suriname Herald – 1 november 2023 om 12:23
Bericht: Jurist Essed: “Grondconversie lijkt op bunkopu serie”
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 1 november 2023 om 12:23

Het plan om grondconversie uit te voeren, zoals vastgelegd in het Staatsbesluit, kan potentieel negatieve gevolgen hebben voor de staat. Naast het feit dat de regering heeft besloten om dit vraagstuk niet in De Nationale Assemblee te behandelen, zijn er meerdere nadelen verbonden aan de voorgestelde aanpak van grondconversie. Ter verduidelijking, een burger kan een perceel van 1000 vierkante meter van de staat kopen voor ongeveer US$ 650, gebaseerd op een berekening van SRD 25 per vierkante meter, met een maximum toegestane grootte van 2500 vierkante meter. Voor de maximale grootte zou men US$ 1600 betalen. Hoewel het doel is om de staatskas aan te vullen, noemt jurist Serena Muntslag Essed dit bedrag “absurd laag.”

In een interview met ABC Radio merkt Muntslag Essed op dat ze zich afvraagt of de regering een soortgelijke aanpak hanteert als bij de “bunkopu”-serie in relatie tot de grondconversie. Ze begrijpt dat de regering de gemeenschap tegemoet wil komen, maar de bedragen die betaald zullen worden, acht ze verwaarloosbaar. Ze suggereert dat er mogelijk een verborgen agenda schuilgaat achter het geheel van de grondconversie. De jurist geeft verder aan dat het wellicht beter zou zijn om te werken met een bepaald percentage van de klapperwaarde, wat realistischer zou zijn.

Muntslag Essed wijst erop dat een dergelijk lage prijs voor grondverwerving weinig financiële bijdrage aan de staatskas zal opleveren. Hierdoor kunnen de beoogde voordelen voor de overheid sterk worden verminderd. Ze benadrukt het belang van een eerlijke en evenwichtige aanpak om ervoor te zorgen dat de staat niet aanzienlijke financiële verliezen lijdt in het kader van deze grondconversie.

Hoewel het begrijpelijk is dat de regering streeft naar het ondersteunen van de gemeenschap en het vergroten van de toegang tot land, moeten er evenwichtige en realistische financiële maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de staat niet benadeeld wordt. Het is van cruciaal belang dat de regering de juiste balans vindt tussen het faciliteren van landtoegang voor de burgers en het beschermen van de financiële belangen van de staat.

Het argument van Muntslag Essed, dat een percentage van de klapperwaarde mogelijk een meer realistische aanpak zou zijn, verdient zeker aandacht. Deze benadering zou kunnen leiden tot een eerlijkere verdeling van de financiële lasten en baten, zowel voor de overheid als voor de burgers die streven naar eigendomsverwerving. Het is essentieel dat de overheid zorgvuldig overweegt hoe ze dit beleid ten uitvoer brengt om ervoor te zorgen dat het uiteindelijk in het belang is van zowel de gemeenschap als de staat.


Posted

in

by

Tags: