Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Henar krijgt waterstation

Suriname Herald – Henar krijgt waterstation

Henar krijgt waterstation

Afbeelding: Suriname Herald – 6 november 2023 om 13:00
Bericht: Henar krijgt waterstation
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 6 november 2023 om 13:00

Het geplande waterstation in Henar, Nickerie, heeft tot doel de toenemende vraag naar drinkwater op te vangen, vooral met het oog op de groei van huishoudens in de omgeving. Dit werd benadrukt door Clifton Lienga, de directeur van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). Het geplande station, waarvoor deskundigen naar Suriname zullen komen, zal in staat moeten zijn om 700 kubieke meter water per uur te leveren. Directeur Lienga wees op de groeiende verkavelingsprojecten in de buurt als een belangrijke factor voor deze ontwikkeling. Hij sprak tijdens de in gebruik name van de tweede waterbron in Henar, in aanwezigheid van president Chan Santokhi.

De totstandkoming van deze waterbron in Henar werd mogelijk gemaakt met medewerking van de aannemer Kuldipsingh. De directeur van SWM benadrukte dat er nog veel werk te verrichten is om de watervoorziening te verbeteren. Dit omvat werkzaamheden aan het waterleidingnet, het opnieuw activeren van gebruikers en het invoeren van waterheffingen. De twee bestaande waterbronnen kunnen momenteel tussen de 50 en 100 kubieke meter water per uur leveren, waarvan de laatste momenteel 85 kubieke meter per uur produceert. Deze voorzieningen zullen naar schatting 3.000 tot 3.500 huishoudens van water voorzien.

Directeur Lienga kondigde tevens de ontwikkeling van een waterbron in Paradise aan. Gezien de groei van de regio en de vraag naar water, is het duidelijk dat de huidige watervoorziening vanuit de bronnen in Henar op den duur ontoereikend zal zijn.

President Chan Santokhi, die in juli van dit jaar het startsein gaf voor de aanleg van de tweede waterbron in Henar, benadrukte het belang van een voortvarende aanpak. Hij moedigde SWM aan om niet alleen te focussen op de lokale markt, maar ook te denken aan exportmogelijkheden om inkomsten te genereren en uit de financiële problemen te komen. President Santokhi merkte op dat SWM, met zijn beschikbaarheid van gezond drinkwater, potentieel rijker kan worden dan Staatsolie. Hij wees erop dat schoon drinkwater een steeds schaarser goed wordt in de wereld en dat SWM daarom een waardevol bezit heeft.

De president riep SWM op om vertrouwen te hebben in hun eigen capaciteiten en benadrukte dat de regering de benodigde middelen zal vrijmaken om te investeren in drinkwater en moderne technologieën om de watervoorziening te verbeteren. De ontwikkeling en verbetering van de watervoorziening in Suriname blijft dus een prioriteit, en SWM wordt aangemoedigd om actief bij te dragen aan deze inspanningen.


Posted

in

by

Tags: