Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Goudzoekers zoeken hulp bij vicepresident

Suriname Herald – Goudzoekers zoeken hulp bij vicepresident

Goudzoekers zoeken hulp bij vicepresident

Afbeelding: Suriname Herald – 2 november 2023 om 08:17
Bericht: Goudzoekers zoeken hulp bij vicepresident
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 2 november 2023 om 08:17

Een groep goudzoekers heeft onlangs een beroep gedaan op vicepresident Ronnie Brunswijk, waarin zij hem vroegen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om hun zorgen te adresseren. Deze zogenaamde “porknokkers” werden recentelijk op last van de procureur-generaal verwijderd uit een gebied dat eigendom is van het Chinese bedrijf Zijin. Gedurende vele jaren hadden deze goudzoekers in dat specifieke gebied gewerkt en ze hadden destijds, tijdens het bewind van Iamgold, een informele afspraak met de goudproducent. Echter, met de overname van Zijin veranderden de omstandigheden drastisch.

Districtscommissaris Walter Bonjaski van Sipaliwini was aanwezig tijdens een ontmoeting tussen vicepresident Brunswijk en deze ontevreden goudzoekers. Hij gaf aan dat hij niet precies op de hoogte was van de kern van het probleem. In een interview met D TV Express verklaarde de districtscommissaris dat nadat de eerste groep goudzoekers na overleg met Zijin het betreffende gebied had verlaten, een andere groep kansen zag om daar goud te delven. In een mum van tijd verschenen er meerdere goudzoekers in het gebied, en de nieuwe eigenaar kreeg niet de gelegenheid om de vereiste wettelijke procedures te volgen of de relevante autoriteiten te raadplegen.

De vicepresident werd benaderd met het verzoek om te onderzoeken of de goudzoekers, door hun krachten te bundelen, een dialoog kunnen aangaan met de leiding van Zijin. Hierbij is het doel om vergelijkbare afspraken te maken zoals eerder waren gemaakt tussen de lokale gemeenschap Makamboa en de Rosebel Goldmines. Dit alles zou moeten plaatsvinden zonder dat de goudzoekers zich illegaal op het concessiegebied van het bedrijf begeven.

De bewoners van de Matawai en Saramaccaners doen een beroep op de regering om stappen te ondernemen om een werkovereenkomst met Zijin te faciliteren. Het traditionele gezag heeft de goudzoekers opgeroepen om het betreffende gebied voorlopig te vermijden en te wachten tot de officiële gesprekken beginnen.

De situatie waarbij porknokkers, informele goudzoekers, geconfronteerd worden met eigendomsclaims en wettelijke kwesties met betrekking tot mijnbouwconcessies, is een langlopende en complexe uitdaging in Suriname. Dit recente voorval met Zijin heeft de aandacht gevestigd op de noodzaak van duidelijke regels en voorschriften met betrekking tot mijnbouwactiviteiten en het belang van overleg tussen alle belanghebbenden om conflicten te voorkomen.

Zijin, een Chinese mijnbouwonderneming, heeft de aandacht getrokken vanwege haar activiteiten in Suriname en de impact daarvan op de lokale gemeenschappen. Deze kwestie benadrukt het belang van een evenwichtige benadering om de belangen van de mijnbouwindustrie en die van lokale gemeenschappen in evenwicht te brengen.

De ontmoeting tussen vicepresident Ronnie Brunswijk en de groep goudzoekers is een eerste stap naar het oplossen van dit geschil en het tot stand brengen van een dialoog tussen alle betrokken partijen. Het is van cruciaal belang dat deze gesprekken op een constructieve en wederzijds respectvolle manier plaatsvinden, met als doel een duurzame oplossing te vinden voor dit complexe vraagstuk.

Bovendien benadrukt dit voorval het belang van duidelijke regelgeving en toezicht op mijnbouwactiviteiten in Suriname. Het land heeft een rijke natuurlijke hulpbronnen en mijnbouw speelt een belangrijke rol in de economie. Het is essentieel dat mijnbouwoperaties worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet en met respect voor het milieu en de rechten van lokale gemeenschappen.

Het traditionele gezag, vertegenwoordigd door de Matawai en Saramaccaners, heeft de goudzoekers opgeroepen om geduldig te zijn en te wachten tot de officiële gesprekken met Zijin van start gaan. Dit toont de bereidheid van de lokale gemeenschappen om constructief deel te nemen aan het proces en tot een oplossing te komen die in het belang is van alle betrokkenen.

Dit voorval benadrukt het belang van een holistische benadering bij het beheer van natuurlijke hulpbronnen en mijnbouwactiviteiten. Het is van essentieel belang dat alle belanghebbenden, inclusief de regering, mijnbouwbedrijven en lokale gemeenschappen, samenwerken om oplossingen te vinden die de duurzame ontwikkeling van Suriname bevorderen.

De rol van de vicepresident, Ronnie Brunswijk, als bemiddelaar in dit geschil is cruciaal. Hij moet ervoor zorgen dat de gesprekken tussen de goudzoekers en Zijin op een eerlijke en transparante manier verlopen, waarbij de belangen van alle partijen worden behartigd. Dit is een uitdaging, maar ook een kans om te laten zien dat constructieve dialoog en samenwerking de weg voorwaarts zijn voor de mijnbouwsector in Suriname.

Het is van groot belang dat de overheid en alle betrokken partijen lering trekken uit dit voorval en stappen ondernemen om duidelijke richtlijnen en regels op te stellen voor mijnbouwactiviteiten in Suriname. Dit zal helpen om toekomstige conflicten te voorkomen en de duurzame ontwikkeling van het land te bevorderen. Het is een complexe kwestie, maar met de juiste aanpak en betrokkenheid van alle belanghebbenden kan Suriname een model worden voor verantwoorde mijnbouwpraktijken en duurzame ontwikkeling.


Posted

in

by

Tags: