Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Gajadien wil nieuwe leiding voor Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Suriname Herald – Gajadien wil nieuwe leiding voor Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Gajadien wil nieuwe leiding voor Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Afbeelding: Suriname Herald – 12 november 2023 om 00:04
Bericht: Gajadien wil nieuwe leiding voor Sociale Zaken en Volkshuisvesting
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 12 november 2023 om 00:04

Titel: Pleidooi voor Kritische Evaluatie en Herziening van Ministeries in Suriname

De VHP-fractieleider, Asiskumar Gajadien, roept op tot een grondige evaluatie van het beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) in Suriname. Deze oproep wordt gevolgd door een krachtig pleidooi voor een algehele herziening van het ministerie, waarbij Gajadien benadrukt dat alle leidinggevenden moeten worden vervangen door president Chan Santokhi. De motivatie achter deze dringende oproep ligt in de teleurstellende prestaties van het ministerie, vooral tijdens de aanhoudende crisis in het land.

Gajadien onderstreept het cruciale belang van het benoemen van de juiste persoon voor het ministerie, ongeacht de politieke partij waartoe deze behoort. Hij benadrukt dat de focus moet liggen op competentie en bekwaamheid. De kritiek van de VHP-fractieleider beperkt zich echter niet tot Sozavo; ook het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) komt onder vuur te liggen vanwege talrijke schandalen en onduidelijkheden, wat heeft geleid tot ontevredenheid in de samenleving.

Eerder had de VHP-fractie al aangegeven dat als de partij niet over de benodigde capaciteiten beschikt, er extern gezocht moet worden naar een geschikte kandidaat voor het ministerschap, met de vereiste kennis en vaardigheden. Gajadien benadrukt echter dat deze zoektocht nog niet heeft plaatsgevonden, wat de urgentie van de situatie benadrukt.

In een uitzending op ABC Radio geeft Gajadien aan dat de problemen nu duidelijk zichtbaar zijn geworden en dat de geschikte kandidaat niet per se uit de VHP hoeft te komen. Op de vraag of parlementariër Mahindre Jogi, gezien zijn kennis van grondzaken, een geschikte kandidaat zou kunnen zijn voor GBB, reageert Gajadien resoluut met “absoluut niet”. Zonder specifieke personen te noemen, stelt hij dat er betere kandidaten beschikbaar zijn.

Gajadien erkent echter ook dat de VHP-ministeries niet vrijuit gaan en dat er op alle departementen versterking nodig is. Hij wijst met name op de noodzaak van versterking binnen het ministerie van Volksgezondheid vanwege zorgwekkende situaties binnen de gezondheidszorg. Daarnaast benadrukt hij de dringende behoefte aan versterking bij de ministeries van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Deze oproep voor evaluatie en herziening weerspiegelt de groeiende bezorgdheid over de effectiviteit en competentie van de ministeries in Suriname, waarbij de focus ligt op het waarborgen van goed bestuur en het adresseren van de uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd.

Bron: Suriname Herald


Posted

in

by

Tags: