Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Ex-minister Algoe merkt achteruitgang rijstsector

Suriname Herald – Ex-minister Algoe merkt achteruitgang rijstsector

Ex-minister Algoe merkt achteruitgang rijstsector

Afbeelding: Suriname Herald – 2 november 2023 om 12:00
Bericht: Ex-minister Algoe merkt achteruitgang rijstsector
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 2 november 2023 om 12:00

Voormalig minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe, heeft zijn bezorgdheid geuit over de huidige situatie in de rijstsector in Suriname. Volgens Algoe verkeert de rijstsector in grote problemen, en deze zorgwekkende situatie wordt bevestigd door drie belangrijke kwesties: de prijs van witte rijst op de lokale markt, de opkoopprijs van padie (ongepelde rijst) en de export van rijst. Hij benadrukte dat vooral de rijstboeren ernstige gevolgen ondervinden van de ontwikkelingen binnen de sector.

Een van de problemen waar Algoe de aandacht op vestigde, is de opkoopprijs van padie. Hij betoogt dat de prijs voor een baal natte padie, gezien de internationale ontwikkelingen, boven de SRD 1000 zou moeten liggen, in plaats van de huidige prijs van SRD 600. Deze lage opkoopprijs zorgt ervoor dat rijstboeren moeite hebben om hun producten winstgevend te verkopen. Daarnaast wees Algoe op de hoge prijs van diesel, wat ook een grote zorg is voor landbouwers, aangezien diesel essentieel is voor de rijstproductie.

Algoe merkte op dat de beplante rijstarealen aanzienlijk zijn afgenomen in vergelijking met de tijd dat hij minister van LVV was. Dit is een zorgwekkende trend die de sector verder onder druk zet. Bovendien constateerde hij dat de rijstexport flink is gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. Hij suggereerde dat de problemen gedeeltelijk te wijten zijn aan beslissingen van de regering die de belangen van de rijstsector niet voldoende dienen. Algoe benadrukte dat als er akkoorden worden gesloten, dit moet gebeuren met alle belanghebbenden in de sector en niet alleen met de verwerkers van rijst.

De voormalige LVV-minister deed ook een oproep aan de regering om samen met universiteiten onderzoek te doen naar nieuwe rijstrassen die geschikt zijn voor de Surinaamse omstandigheden. Hij wees erop dat rassen die goed gedijen in bijvoorbeeld Guyana mogelijk niet hetzelfde succes zullen hebben in Suriname. Daarnaast uitte Algoe zijn teleurstelling over het feit dat belangenorganisaties van rijstboeren in het district Nickerie volgens hem onvoldoende opkomen voor de belangen van de rijstondernemers.

Algoe’s bezorgdheid over de rijstsector is representatief voor bredere zorgen binnen de landbouwgemeenschap in Suriname. De huidige uitdagingen waar de sector mee te maken heeft, zoals lage opkoopprijzen, hoge productiekosten en belemmeringen voor export, zijn van invloed op de inkomsten van landbouwers en hebben gevolgen voor de voedselzekerheid en economie van het land. Het is van cruciaal belang dat de regering en belanghebbenden in de rijstsector samenwerken om oplossingen te vinden voor deze problemen en de sector weer op het juiste spoor te krijgen.


Posted

in

by

Tags: