Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Er zweven 130 miljoen stukjes ruimteafval om de aarde, dus komen er regels

Suriname Herald – Er zweven 130 miljoen stukjes ruimteafval om de aarde, dus komen er regels

Er zweven 130 miljoen stukjes ruimteafval om de aarde, dus komen er regels

Afbeelding: Suriname Herald – 7 november 2023 om 03:03
Bericht: Er zweven 130 miljoen stukjes ruimteafval om de aarde, dus komen er regels
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 7 november 2023 om 03:03

Het Europese ruimtevaartagentschap (ESA) heeft op maandag een nieuw handvest geïntroduceerd dat gericht is op het aanpakken van het groeiende probleem van ruimteafval. Dit handvest wordt beschouwd als een primeur en is een reactie op de toenemende dreiging van rondzwevend ruimteafval in een steeds drukker wordende baan rond de aarde. Het ruimteafval, bestaande uit ongeveer 130 miljoen stukken, begint een serieuze zorg te vormen voor de talloze satellieten die in de ruimte worden gelanceerd.

In de afgelopen paar jaar zijn er meer satellieten gelanceerd dan in de zestig jaar daarvoor, wat heeft bijgedragen aan de toename van ruimteafval. Dit afval kan satellieten bedreigen en vormt een groeiend risico voor de ruimtevaart. Bovendien komt het nu wekelijks voor dat brokstukken van oude satellieten en raketonderdelen ongecontroleerd de atmosfeer binnendringen.

Om deze problemen aan te pakken, introduceert ESA het Zero Debris Approach-handvest, een pioniersinitiatief onder ruimtevaartorganisaties. Het hoofddoel van dit handvest is om tegen 2030 effectieve maatregelen te hebben geïmplementeerd om de hoeveelheid ruimteafval te verminderen en verdere vervuiling te voorkomen. Het ESA hoopt dat andere organisaties zich bij dit initiatief zullen aansluiten om samen te werken aan een schonere en veiligere ruimteomgeving.

Meer dan veertig betrokken partijen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit handvest. Het vertegenwoordigt een gezamenlijke inspanning om de ruimte rond de aarde schoon te houden en te zorgen voor een duurzame toekomst voor ruimteverkenning en communicatie.

Het Zero Debris Approach-handvest markeert een belangrijke stap in de richting van verantwoord ruimtegebruik en het behoud van een schonere en veiligere ruimteomgeving. Het is een cruciale ontwikkeling in de ruimtevaartsector en toont het streven naar duurzaamheid en verantwoordelijkheid in de ruimteverkenning. ESA en andere betrokken partijen erkennen de urgentie van deze kwestie en streven ernaar om gezamenlijk oplossingen te vinden om ruimteafval te verminderen en toekomstige verontreiniging te voorkomen.


Posted

in

by

Tags: