Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – De toenemende criminaliteit hoe verder?

Suriname Herald – De toenemende criminaliteit hoe verder?

De toenemende criminaliteit hoe verder?

Afbeelding: Suriname Herald – 28 oktober 2023 om 07:01
Bericht: De toenemende criminaliteit hoe verder?
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 28 oktober 2023 om 07:01

In 2023 wordt in Suriname helaas een verontrustende stijging van de criminaliteit waargenomen. Het geweld lijkt toe te nemen, en de gemeenschap lijdt onder de groeiende onveiligheid. Ondanks de harde taal van de president, de minister van Justitie en Politie en de politietop over het nemen van strenge maatregelen tegen criminaliteit, lijken criminelen steeds driester te werk te gaan. Velen vrezen dat als de regering niet snel drastische stappen onderneemt, de situatie alleen maar zal verslechteren.

De overheid en de verantwoordelijken voor de rechtshandhaving moeten afzien van loze beloften en in plaats daarvan direct doeltreffende maatregelen nemen. Efficiënt gebruik van de beperkte middelen en een juiste houding van de politie kunnen tot positieve resultaten leiden. Het is tijd voor actie, zoals het gezegde luidt: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

Opvallend is dat de samenleving inmiddels zo onveilig is geworden dat de burgers hun dagelijkse leven volledig laten beheersen door de heersende onveiligheid. Ondanks deze alarmerende situatie, lijkt de overheid achter te blijven bij het aanpakken van de georganiseerde misdaad die het land in zijn greep heeft. Het zijn vooral de sociaal zwakkeren die te weinig kansen krijgen om hun levensomstandigheden te verbeteren, en er wordt onvoldoende geïnvesteerd in een doeltreffend jeugdbeleid en het bestrijden van de structurele achterstelling van kwetsbare burgers.

Problemen zoals drugsmisbruik, rondhangende jongeren, geluidsoverlast, werkloosheid, prostitutie, grensoverschrijdende criminaliteit zoals corruptie en zelfverrijking, smokkel en zware diefstallen, illegaal wapenbezit, inbraken, brute moorden, overvallen, mishandelingen, en verkrachtingen worden slechts sporadisch aangepakt. Vooral de bewoners van kwetsbare wijken worden geconfronteerd met deze problemen, terwijl politici vaak tegen aanzienlijke kosten worden beveiligd.

Om de veiligheid in het land te waarborgen, moeten de regering en het ministerie van Justitie en Politie sterker optreden. Dit kan onder meer gebeuren door burgerinitiatieven actief te ondersteunen en belonen, burgers actief te betrekken bij de veiligheid in Suriname en hen zeggenschap te geven in hun eigen wijken. Hiervoor is buurtpreventie en professioneel toezicht essentieel.

Bovendien moet er een goed jeugdbeleid worden gevoerd, in samenwerking met maatschappelijke organisaties, zoals de politie, onderwijs en jeugdzaken. Het instellen van meldpunten in woonwijken voor het melden van veiligheidsproblemen is noodzakelijk. Ook het bijstellen van het politiebeleid, het verhogen van de zichtbaarheid van de politie, en frequente voorlichtingsprogramma’s zijn van groot belang. De wetgeving moet worden aangescherpt, met name met betrekking tot noodweer en zelfverdediging, en verouderde handvesten dienen te worden geactualiseerd.

De overheid moet zich inzetten voor de veiligheid van haar burgers en toeristen. Een gastvrije en veilige omgeving waarin iedereen zich welkom voelt, is een cruciale behoefte voor elke Surinamer. Dit vraagt om een betrokken, solidaire, en positieve instelling, waardoor de samenleving zich thuis kan voelen in haar eigen omgeving. Het is de taak van de overheid om dit te waarborgen en de veiligheid van haar burgers te waarborgen.


Posted

in

by

Tags: