Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Brunswijk: “ABOP is allang geen etnische partij meer”

Suriname Herald – Brunswijk: “ABOP is allang geen etnische partij meer”

Brunswijk: “ABOP is allang geen etnische partij meer”

Afbeelding: Suriname Herald – 13 november 2023 om 00:02
Bericht: Brunswijk: “ABOP is allang geen etnische partij meer”
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 13 november 2023 om 00:02

In een goed bezocht partijcongres afgelopen zaterdag in de Prince Ballroom heeft de ABOP, onder leiding van partijvoorzitter Ronnie Brunswijk, verklaard dat zij zich al geruime tijd niet langer als een etnische partij beschouwt. Het congres bood de landelijke partijstructuren de gelegenheid om diverse onderwerpen te bespreken, waaronder het huidige regeringsbeleid, de wijzigingen in de Grond- en Kieswet eerder dit jaar, de samenwerking binnen de regeringscoalitie, de uitdagingen waarmee de regering wordt geconfronteerd bij de uitvoering van haar beleid, en het traject naar de komende verkiezingen.

Tijdens het congres heeft de partijleiding een verkiezingsbureau ingesteld dat zal fungeren als leidraad in de aanloop naar de verkiezingen. Ronnie Brunswijk benadrukte dat de gele en zwarte partij niet langer als etnisch wordt gecategoriseerd, wat volgens hem duidelijk naar voren kwam tijdens het congres. De ABOP heeft in alle tien districten werkende structuren opgezet, een ontwikkeling die de partijvoorzitter aanhaalde als bewijs van hun brede en inclusieve karakter.

Brunswijk vergeleek de ABOP met andere politieke partijen in Suriname en merkte op dat elke partij in het land oorspronkelijk is gestart vanuit een specifieke etnische groep, maar dat deze oriëntatie in de loop der tijd is veranderd. Hij haalde voorbeelden aan, zoals de VHP en de Nationale Partij Suriname (NPS), om te illustreren dat dergelijke evoluties gebruikelijk zijn in de Surinaamse politiek. Hij overtuigde zijn publiek ervan dat de ABOP haar huiswerk heeft gemaakt en heeft ingezien dat verandering noodzakelijk is om als organisatie te groeien.

Het doel van het congres was niet alleen om de huidige gang van zaken binnen de partij te belichten, maar ook om de achterban inzicht te bieden in de toekomstplannen en de principes waar de partij voor staat. Brunswijk spoorde zijn partijstructuren aan om de eenheid binnen de partij te bewaren, hoewel hij begrip toonde voor het feit dat meningen soms uiteenlopen. Hij benadrukte dat het essentieel is om te allen tijde de eenheid te bewaren om de kracht van de partij te behouden.

De ABOP heeft tevens aangekondigd dat zij in januari bestuursverkiezingen zal houden en een massameeting plant voor februari, waar de partij haar visie en plannen met de bredere gemeenschap zal delen. Het congres en de daaropvolgende activiteiten vormen een strategische zet van de partijleiding om de koers van de ABOP te bepalen en haar positie te versterken in aanloop naar de aankomende politieke ontwikkelingen in Suriname.

Bron: Suriname Herald


Posted

in

by

Tags: