Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Assembleelid Aviankoi: “Bepaalde bedrijven en winkeliers maken misbruik van btw”

Suriname Herald – Assembleelid Aviankoi: “Bepaalde bedrijven en winkeliers maken misbruik van btw”

Assembleelid Aviankoi: “Bepaalde bedrijven en winkeliers maken misbruik van btw”

Afbeelding: Suriname Herald – 7 november 2023 om 06:19
Bericht: Assembleelid Aviankoi: “Bepaalde bedrijven en winkeliers maken misbruik van btw”
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 7 november 2023 om 06:19

Het aangepaste wetsvoorstel inzake de belasting over de toegevoegde waarde (btw) lijkt voor enige onrust en onduidelijkheid te zorgen in Suriname. Assembleelid Henk Aviankoi van de VHP heeft zijn bezorgdheid geuit over de vermeende misbruiken van deze aangepaste wet door sommige bedrijven en winkeliers, wat uiteindelijk leidt tot onnodige prijsstijgingen. Aviankoi benadrukt dat hij talloze klachten heeft ontvangen over deze kwestie en roept op tot meer duidelijkheid en verbeterde communicatie van de regering richting de samenleving.

Een van de belangrijkste zorgen van Aviankoi is dat bepaalde winkels in het oosten van het land, ondanks vrijstellingen voor basisgoederen, toch btw heffen op deze producten. Dit roept vraagtekens op en suggereert dat er behoefte is aan verduidelijking omtrent de toepassing van de nieuwe btw-wetgeving. De assembleelid dringt aan op een transparante reactie van de regering op deze kwestie en onderstreept het belang van een effectieve voorlichting aan de bevolking.

Aviankoi uit zijn teleurstelling over het feit dat de burgers uiteindelijk de prijs betalen voor de onduidelijkheden en mogelijke misbruiken van de nieuwe btw-regeling. Hij wijst met name naar malafide handelaren die hun eigen gewin boven het algemene belang stellen en zo een negatieve invloed uitoefenen op het imago van de president en de regering. In dit licht pleit Aviankoi voor een constructieve dialoog tussen de regering en de vakbonden om de bestaande pijnpunten op te lossen. Vakorganisaties hebben deze week acties aangekondigd als reactie op de nieuwe belastingmaatregelen.

Ondanks de uitdagingen die de aangepaste btw-wet met zich meebrengt, benadrukt Aviankoi dat hij deze vorm van belasting als rechtvaardig beschouwt. Hij erkent echter dat er dringende knelpunten moeten worden aangepakt om ervoor te zorgen dat de regeling eerlijk wordt toegepast. Hij benadrukt dat de financiële steun die de regering aan de samenleving verleent, ergens vandaan moet komen, en hij suggereert dat de Belastingdienst aanzienlijke inkomsten kan genereren door effectiever op te treden.

Aviankoi benadrukt het belang van het stimuleren van de productie, de ontwikkeling van de landbouwsector en het bevorderen van het toerisme als cruciale stappen om de economie van Suriname gezond te maken. Dit omvat een grotere nadruk op het verhogen van de binnenlandse productie, het ontwikkelen van de landbouwsector en het aantrekken van meer toeristen naar het land. Deze maatregelen kunnen bijdragen aan een solide financiële basis en economische groei voor Suriname.

Het is duidelijk dat er uitdagingen zijn in de toepassing van de aangepaste btw-wet in Suriname, maar Aviankoi en anderen benadrukken het belang van transparantie, dialoog en effectieve maatregelen om deze problemen aan te pakken en de economie van het land te versterken. Het is van cruciaal belang dat de regering deze zorgen serieus neemt en actie onderneemt om het vertrouwen van de bevolking te behouden en economische stabiliteit te bevorderen.


Posted

in

by

Tags: