Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Asabina: “Opzetten nieuw directoraat bij TCT is het zoveelste experiment”

Suriname Herald – Asabina: “Opzetten nieuw directoraat bij TCT is het zoveelste experiment”

Asabina: “Opzetten nieuw directoraat bij TCT is het zoveelste experiment”

Afbeelding: Suriname Herald – 3 november 2023 om 06:07
Bericht: Asabina: “Opzetten nieuw directoraat bij TCT is het zoveelste experiment”
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 3 november 2023 om 06:07

De recente beslissing van de regering om een directeur aan te stellen voor de centrale coördinatie van staatsbedrijven onder het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft geleid tot felle reacties van oppositiepolitici, waarbij BEP-fractieleider Ronny Asabina beweert dat de regering de kluts kwijt is als het aankomt op leiderschap.

Asabina bekritiseerde het voornemen van de regering en beschreef het als weer een ander experiment in een reeks van ondoordachte beslissingen. Hij benadrukte dat het Herstelplan 2020-2022 de doelstelling bevatte om alle parastatale bedrijven te evalueren en te hervormen, maar dat dit tot op heden niet is gebeurd. In plaats van opnieuw het wiel uit te vinden, zou de regering volgens Asabina moeten focussen op het herzien van het beleid en de werking van deze semi-overheidsinstellingen.

De voormalige minister van TCT, Albert Jubithana, heeft onlangs zijn ontslag ingediend en wordt opgevolgd door Uraiqit Ramsaran, de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. President Chan Santokhi gaf aan dat er meer dan twaalf parastatale bedrijven onder het ministerie van TCT vallen en dat hij niet verwacht dat Ramsaran in de komende achttien maanden veel zal kunnen veranderen aan deze situatie. Om deze reden heeft de regering ervoor gekozen om tegelijkertijd met de benoeming van de nieuwe minister ook een directeur aan te stellen voor de coördinatie van de parastatale bedrijven.

De president heeft in een interview met de Ware Tijd aangegeven dat Herman Alendy, voormalig president-commissaris bij Staatsolie, leiding zal geven aan dit nieuwe directoraat. De beslissing om een nieuwe directeur aan te stellen voor coördinatie heeft echter geleid tot bezorgdheid en vragen vanuit de oppositie, met name van Obed Kanape, fractieleider van de ABOP-PL-fractie en voorzitter van de vaste parlementaire commissie voor TCT in het DNA.

Kanape benadrukte dat elk departement van het ministerie al een directeur heeft, inclusief de staatsbedrijven. Hij gaf aan dat als de president meent dat er behoefte is aan nog een directeur belast met de coördinatie van de parastatale bedrijven, de motieven en rechtvaardiging hiervoor duidelijk moeten worden gecommuniceerd. Volgens Kanape moet het primaire doel en streven de effectievere werking van de parastatale bedrijven zijn.

De kwestie heeft dus geleid tot verdeelde meningen en discussies in de Surinaamse politieke arena, waarbij zowel voor- als tegenstanders van de benoeming van een directeur voor coördinatie hun argumenten naar voren brengen. Het blijft een onderwerp van debat en zal ongetwijfeld blijven evolueren naarmate er meer informatie en context naar buiten komt. Het is duidelijk dat het huidige politieke klimaat in Suriname gekenmerkt wordt door intensieve discussies en standpunten over beleidskwesties en beslissingen van de regering.


Posted

in

by

Tags: