Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – ALV vakbeweging vindt zich deels terug in voorstellen regering

Suriname Herald – ALV vakbeweging vindt zich deels terug in voorstellen regering

ALV vakbeweging vindt zich deels terug in voorstellen regering

Afbeelding: Suriname Herald – 13 november 2023 om 19:03
Bericht: ALV vakbeweging vindt zich deels terug in voorstellen regering
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 13 november 2023 om 19:03

De algemene ledenvergadering (ALV) van de gezamenlijke vakbeweging heeft vandaag in het hoofdkwartier van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) duidelijk gemaakt dat zij sterk gekant zijn tegen het standpunt van de regering over de verhoging van de belasting over toegevoegde waarde (btw) op brandstof. Deze ontwikkelingen kwamen aan het licht tijdens een bijeenkomst waar leden werden opgeroepen om zich om 09:00 uur aan te melden.

In het afgelopen weekend hebben vakbondsleiders uitgebreide gesprekken gevoerd met de regering. Op zaterdag vond er eerst een ontmoeting plaats met president Chan Santokhi, gevolgd door een technisch overleg later op de avond met minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning. Tijdens deze gesprekken zijn knelpunten en mogelijkheden besproken, resulterend in een formele reactie van de regering op de motie die de vakbeweging op 8 november heeft ingediend bij het Kabinet van de President.

De regering heeft in haar reactie aangegeven te werken aan het verruimen van de belastingschijven vanaf 1 januari 2024. Bovendien wordt een tijdlijn vastgesteld voor een integrale wijziging van de btw-wet, uiterlijk in juni 2024. Er wordt ook besloten om de btw op nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en kookgas, die per 1 november 2023 van kracht zou worden, aan te houden gedurende de volledige periode van evaluatie van de btw-wet.

Echter, met betrekking tot de verhoging van de btw op brandstof van 5 naar 10 procent, heeft de regering aangegeven dat er geen concessies kunnen worden gedaan. Volgens de staat is deze verhoging essentieel om noodzakelijke financiering te waarborgen en aan de verplichtingen te voldoen met betrekking tot salarissen, pensioenen en sociale uitkeringen. Toen dit standpunt werd gedeeld met de vakbondsleden, resulteerde dit in verhitte reacties die enige tijd duurden voordat de emoties tot bedaren werden gebracht.

De ALV heeft in een motie aangegeven akkoord te gaan met de voorgestelde maatregelen van de regering met betrekking tot de verruiming van belastingschijven en het aanhouden van de btw op nutsvoorzieningen. Echter, wat betreft de onveranderde verhoging van de btw op benzine, stemt de ALV hiermee niet in. Deze besluiten worden opgenomen in de motie die morgen om 09:00 uur zal worden ingediend bij De Nationale Assemblee. Tevens hebben vakbondsleiders vandaag overleg met het parlement naar aanleiding van de eerdere ingediende motie.


Posted

in

by

Tags: