Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – AdeKUS viert 55ste Dies Natalis met focus op groei en professionalisering

Suriname Herald – AdeKUS viert 55ste Dies Natalis met focus op groei en professionalisering

AdeKUS viert 55ste Dies Natalis met focus op groei en professionalisering

Afbeelding: Suriname Herald – 3 november 2023 om 01:49
Bericht: AdeKUS viert 55ste Dies Natalis met focus op groei en professionalisering
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 3 november 2023 om 01:49

Tijdens de 55ste Dies Natalis viering van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) op 1 november 2023 benadrukte president Chan Santokhi het onmisbare karakter van de universiteit in de samenleving en zijn vastberadenheid om bij te dragen aan haar verdere ontwikkeling. De plechtigheid vond plaats in de Centrumkerk, waar zowel academici als beleidsmakers samenkwamen om deze belangrijke mijlpaal te vieren.

Shanti Venetiaan, de voorzitter van het universiteitsbestuur, gebruikte haar toespraak tijdens Dies Natalis om te wijzen op het feit dat de kernpunten uit eerdere plannen nog steeds van groot belang zijn bij het opstellen van het strategische beleidsplan voor de periode 2023-2025. Ze benadrukte dat de implementatie van deze kernpunten afhankelijk is van de verdere professionalisering van de organisatie. Dit omvat enkele vereiste randvoorwaarden, zoals het optimaal benutten van nieuwe ICT-technologie om effectievere dienstverlening te realiseren en zowel materiële als menselijke investeringen te genereren. Ook werden ecologisch verantwoord ondernemen en energiebewust handelen benadrukt als belangrijke aspecten van de toekomstige ontwikkeling van de universiteit.

President Santokhi stond stil bij de uitdagingen die de universiteit in haar geschiedenis heeft overwonnen en benadrukte de cruciale rol die ze heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Surinaamse maatschappij. Hij onderstreepte dat de visie die 55 jaar geleden door de Staten van Suriname werd vastgesteld nog steeds standhoudt en relevant is in het huidige tijdperk. De president benadrukte het belang van voortdurende samenwerking tussen de regering en de universiteit om de doelstellingen voor het hoger onderwijs te verwezenlijken.

Bovendien onthulde de president dat de regering via het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de mogelijkheden onderzoekt om het onderwijs en de wetenschap verder te stimuleren. Dit omvat initiatieven om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en innovaties in de wetenschap aan te moedigen. President Santokhi benadrukte het belang van investeringen in onderwijs en wetenschap als een drijvende kracht achter de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Suriname.

Bovendien deelde de president mee dat de regering financiële middelen tracht aan te trekken om de universiteitscampus te verbeteren. Het doel is om een moderne en goed uitgeruste leeromgeving te creëren die de studenten in staat stelt optimaal te profiteren van hun academische ervaring. Deze inspanningen zijn gericht op het vergroten van de toegankelijkheid tot kwaliteitsonderwijs en het versterken van de positie van de AdeKUS als een vooraanstaande onderwijsinstelling in Suriname.

De 55ste Dies Natalis viering van de Anton de Kom Universiteit van Suriname illustreert de voortdurende toewijding van de regering en de universiteit aan de bevordering van onderwijs, wetenschap en ontwikkeling in het land. De toespraken van de president en de voorzitter van het universiteitsbestuur benadrukken het belang van een strategische visie en samenwerking om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. Het onderstreept ook het potentieel van AdeKUS om een drijvende kracht te zijn achter de groei van Suriname en de verwezenlijking van de nationale doelstellingen.


Posted

in

by

Tags: