Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – ABOP roept ontevreden leden huiswaarts te keren

Suriname Herald – ABOP roept ontevreden leden huiswaarts te keren

ABOP roept ontevreden leden huiswaarts te keren

Afbeelding: Suriname Herald – 13 november 2023 om 12:00
Bericht: ABOP roept ontevreden leden huiswaarts te keren
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 13 november 2023 om 12:00

Titel: ABOP Zet In Op Interne Harmonie en Vernieuwing Voor Verkiezingen 2025

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) doet een krachtige oproep aan ontevreden leden om op de vooravond van de verkiezingen in 2025 terug te keren naar de partij. Partijsecretaris Marinus Bee, tevens voorzitter van De Nationale Assemblée, erkent dat er binnen bepaalde lagen van de partij ontevredenheid heerst en benadrukt dat er collectieve inspanningen nodig zijn om de partij te versterken.

Recentelijk hield de ABOP een partijcongres waarbij de leiding en structuren van de partij samenkwamen om enkele knelpunten te bespreken. Bee onderstreepte het belang van het uitpraten van ontevredenheid en benadrukte dat alle leden vervolgens gezamenlijk moeten werken aan de organisatie. Als reactie op privéaangelegenheden binnen de partij wordt een speciaal bureau opgezet waar leden terechtkunnen om hun problemen op te lossen.

Tijdens zijn toespraak op het congres riep Bee op tot een grondige evaluatie van de huidige positie van de partij en haar verworvenheden. Hij benadrukte dat beloften aan de samenleving niet vergeten mogen worden. Bee gaf aan dat de ABOP zich richt op het samenbrengen van jong talent en ervaren krachten om optimale resultaten te behalen in de aanloop naar de verkiezingen van 2025.

Bee erkende dat er kritiek is op een coalitiepartner, maar hij benadrukte het belang van zelfreflectie binnen de partij. Hij stelde de vraag: “Hoe gaan we met elkaar om?” en wees op onderlinge spanningen en een gebrek aan wederzijds respect. Bee moedigde de aanwezigen aan om de komende maanden het roer om te gooien, onderling respect te tonen en samen te werken voor een gezonde en sterke partij.

De partijsecretaris van de ABOP legde de nadruk op het belang van interne harmonie en vernieuwing als essentiële bouwstenen voor een succesvolle campagne richting de verkiezingen van 2025. De partij wil eenheid bevorderen en een positieve verandering teweegbrengen door samen te werken aan een gezonde politieke cultuur.

Bron: Suriname Herald


Posted

in

by

Tags: