Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname heeft zaken niet in orde als meest beboste land

Suriname heeft zaken niet in orde als meest beboste land

“Keep Suriname Green”. Zo luidt de dringende oproep van een viertal lokale groene organisaties om Suriname samen groen te houden. De oproep is een initiatief van Stichting Groene Groei Suriname, Conservation International Suriname, WWF Guianas en Tropenbos Suriname. Zij merken op dat het land belangrijke zaken nog niet in orde heeft om de status van het meest beboste land ter wereld qua bosbedekking per persoon, te behouden.

Hoewel Suriname herhaaldelijk op internationale fora de ambitie heeft uitgesproken om zijn 93 procent bosbedekking te behouden, lijkt dit in de praktijk moeilijker waar te maken. Zo is volgens de organisaties natuurbeschermingswetgeving reeds 70 jaar oud, is er nog geen overeenstemming over een ruimtelijke planning van het grondgebied, en nog te vaak winnen korte termijn economische belangen het van lange termijn duurzame beleidsbeslissingen.

Industriële landbouw en mijnbouw worden genoemd als grote bedreigingen voor het behouden van Surinames bosbedekking. WWF heeft recent een rapport gepubliceerd waarin Suriname wereldwijd op de eerste plaats staat als het aankomt op ontbossing door mijnbouwactiviteiten. Maar liefst 28,5 procent van de totale ontbossing in Suriname heeft een directe link met de mijnbouw.

Er komt steeds meer druk op het bos door de aanleg van wegen, uitgiftes van mijnbouwconcessies, het omzetten van bos in landbouwgrond en de impact van klimaatverandering. De bij De Nationale Assemblee ingediende ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer is volgens de organisaties een belangrijke stap om als samenleving bewustere keuzes te maken, en de natuur te beschermen.

De organisaties delen de komende periode op www.keepsurinamegreen.sr steeds nieuwe informatie over waarom het belangrijk is om Suriname groen te houden.