Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname en Frankrijk plegen wederom overleg over situatie Marowijnerivier

Suriname en Frankrijk plegen wederom overleg over situatie Marowijnerivier

Naar aanleiding van het bezoek van een regeringsdelegatie aan het Marowijnegebied, hebben minister Yldiz Pollack- Beighle van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van Frankrijk, Antoine Joly, voor de tweede maal binnen enkele dagen, een onderhoud gehad op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tijdens dit onderhoud maandag is het belang benadrukt van goed nabuurschap en het feit dat de landen een grensrivier met elkaar delen, waarover de noodzaak thans groot is om op korte termijn te komen tot uitdrukkelijke afspraken over het beheer van en de samenwerking ten aanzien van de Marowijne rivier.

In dit kader is vastgesteld dat het cruciaal is om langs de weg van dialoog te geraken tot duurzame oplossingen, zowel op diplomatiek als technisch gebied.

Er is afgesproken dat heel binnenkort wederzijdse delegaties aan tafel zullen zitten, ter bespreking van de ontstane situatie op de Marowijnerivier, teneinde te geraken tot eenduidigheid over onder andere de loop van de grenslijn.

De situatie op de Marowijnerivier geniet de hoogste prioriteit van zowel Suriname als Frankrijk.