Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname en Curaçao werken aan efficiëntere belastingprocessen door ICT-gebruik

Suriname en Curaçao werken aan efficiëntere belastingprocessen door ICT-gebruik

Na een overleg in Suriname tussen de ministers van Financiën van Curaçao, Javier Silvania, en minister Stanley Raghoebarsing, vond vorige week een vervolggesprek plaats in Marokko. Beide ministers namen deel aan de IMF/WB 2023 jaarvergadering in Marrakech. Op het gebied van belastingen werd al snel duidelijk dat er verschillende thema’s zijn waar beide landen zich over moeten buigen en dat er efficiënter gewerkt kan worden, onder andere door middel van het gebruik van ICT.

Het bleek dat Suriname en Curaçao dezelfde ICT-systemen gebruiken. Bovendien maken beide landen gebruik van de expertise van hetzelfde bedrijf bij het proces van verzelfstandiging van de Belastingdienst door de oprichting van een Autoriteit. Er werden ervaringen en succesverhalen binnen de belastingdienst uitgewisseld.

Uiteindelijk is er een uitwisselingsprogramma overeengekomen en binnenkort zal een delegatie van de Surinaamse Belastingdienst een bezoek brengen aan Curaçao. Dit zal dienen als basis voor een structurele samenwerking tussen de Belastingdiensten van beide landen.

Ook kwam de voortgang van het afsluiten van een belastingverdrag tussen Suriname en Curaçao ter sprake. Het betreft in eerste instantie specifiek een Double Taxation Agreement tussen beide landen. Er hebben al enkele gesprekken op ambtelijk niveau plaatsgevonden die zullen worden voortgezet.