Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname en Barbados gaan voor versterken handelsrelatie

Suriname en Barbados gaan voor versterken handelsrelatie

PARAMARIBO — De handelsrelatie tussen Barbados en Suriname biedt enorme mogelijkheden voor wederzijdse groei en welvaart. Ondanks de uitdagingen die er ongetwijfeld zijn, kunnen de twee landen door innovatieve oplossingen te benutten, hun handelsportefeuille te diversifiëren en de transportverbindingen te verbeteren, hun handelsbetrekkingen versterken en een substantiële bijdrage leveren aan de regionale economische ontwikkeling. Ze zullen de vruchten kunnen plukken van een robuuster, rechtvaardiger en duurzamer handelspartnerschap.

Dat is de conclusie na het programma ‘The People’s Business’, dat werd georganiseerd door de Caribbean Broadcasting Corporation. Namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven participeerde voorzitter Rekha Bissumbhar, terwijl Henk John, directeur van het Suriname Investerings- en Handelsagentschap ook van de partij was. Het programma werd op 1 oktober uitgezonden.

“De panelleden benadrukten dat er gecoördineerde actie nodig is om deze uitdagingen het hoofd te bieden en wederzijds voordelige handelsbetrekkingen te bevorderen”

Benadrukt werd dat strategische partnerschappen tussen landen een integraal onderdeel zijn geworden van het bevorderen van economische groei, stabiliteit en wederzijds voordeel. Eén zo’n partnerschap kan dat tussen Suriname en Barbados worden. Alfia Wiggins, speciale gezant van de Barbadiaanse premier voor Suriname en Guyana, onderstreepte het belang van het strategische samenwerkingskader dat tussen de twee naties is ondertekend.

Dit raamwerk omvat verschillende facetten van samenwerking, waaronder politiek overleg, economische samenwerking, investeringen, toerisme, transport, landbouw, onderwijs en meer. Ze haalde aan dat Barbados momenteel met een aanzienlijk handelstekort kampt ten opzichte van Suriname door onder meer de lage export en de grote hoeveelheid visimport.

Afname wederzijdse handel

Bissumbhar ging dieper in op de afname van de handel tussen de twee landen na een piek in 2013 toen de handel het tienvoudige van het huidige volume bereikte. Ze benadrukte de urgentie van het aanpakken van uitdagingen en het benutten van kansen om de handelsbetrekkingen nieuw leven in te blazen.

John onderstreepte de dringende noodzaak om de economie te diversifiëren buiten olie en gas. Hij benadrukte de cruciale rol die de particuliere sector speelt bij het stimuleren van de export en de noodzaak van een betere coördinatie tussen de overheid en de particuliere sector.

Trisha Tannis, voorzitter van de Barbados Private Sector Association, wees erop dat de twee economieën elkaar kunnen aanvullen. Waar Barbados neigt naar diensten, beschikt Suriname over een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen. Dat opent volgens haar mogelijkheden voor samenwerking in sectoren als hernieuwbare energie, landbouw en toerisme.

Obstakels

Echter, door verschillende uitdagingen, waaronder onevenwichtigheden in de export van grondstoffen en de noodzaak van efficiënte transportverbindingen, kan de handel tussen de twee landen niet tot wasdom. De panelleden benadrukten dat er gecoördineerde actie nodig is om deze uitdagingen het hoofd te bieden en wederzijds voordelige handelsbetrekkingen te bevorderen.

Eén van de problemen is de transportverbinding. Wiggins onderstreepte de noodzaak voor lucht- en zeebruggen die Barbados en Suriname met elkaar verbinden. Verbeterde connectiviteit vormt namelijk de basis voor het faciliteren van naadloze handel en robuuste economische samenwerking.

John noemde de cruciale rol van belangenbehartiging en onderzoek bij het versterken van de handelsbetrekkingen. Hij riep op tot de optimalisatie van scheepvaartroutes en verbeterde overzeese connectiviteit.

Tannis pleitte voor innovatieve oplossingen en diversificatie in de handel. Ze onderstreepte het belang van de ontwikkeling van op diensten gerichte handel, zoals hernieuwbare energie en toerisme, als aanvulling op de heersende handel die is gebaseerd op grondstoffen.