Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname Economic Oversight Board: “Overheidsfinanciën nog fragiel”

Suriname Economic Oversight Board: “Overheidsfinanciën nog fragiel”

Ondanks een positief saldo op de primaire rekening op kasbasis, blijven de overheidsfinanciën volgens de SEOB fragiel. De gerealiseerde overheidsinkomsten blijven achter bij de begroting, vooral wanneer ze worden afgezet tegen de omvang van de economie. In dit verband benadrukt de SEOB het belang van herziening van de btw-wetgeving als een cruciale stap om de financiële stabiliteit te verbeteren.