Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname committeert zich aan behoud leidende rol in koolstofkredieten

Suriname committeert zich aan behoud leidende rol in koolstofkredieten

Suriname bevindt zich momenteel in een bevoorrechte positie op de wereldmarkt door de overvloed aan koolstofkredieten, een veelbelovend nieuw handelsproduct. President Chan Santokhi liet tijdens de jaarrede weten dat de koolstofkredieten van Suriname over de periode 2015-2021, dankzij de inzet van lokale experts, onlangs geregistreerd zijn in het registratiesysteem van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Afgelopen jaar heeft Suriname ook actief deelgenomen aan internationale samenwerkingen en allianties. Tijdens de bijeenkomst van de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) in Brazilië zijn concrete afspraken gemaakt met de zeven andere Amazonelanden ter voorkoming van verdere aantasting van de Amazone. Dit is een belangrijk resultaat van het gezamenlijke commitment om vóór 2030 ontbossing door illegale mijnbouw tegen te gaan.

Duurzame ontwikkeling van onze bossen, behoud van biodiversiteit en de betrokkenheid van tribale en Inheemse gemeenschappen zijn andere belangrijke standpunten die zijn overeengekomen. Volgens het staatshoofd zullen de gemaakte afspraken en toezeggingen als leidraad dienen voor het beleid dat de regering op dit gebied zal voeren.

Het aankomende pilotproject Climate Smart Forestry, dat tot doel heeft een emissiereductie van 40 procent te behalen in vergelijking met huidige methoden van houtkap, bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase. De president deelde mee dat er nu langs de gehele kustlijn metingen worden verricht om de status, veranderingen en recente gegevens over koolstofopslag en de oppervlakte van mangrovebossen in Suriname te verzamelen.

Het staatshoofd merkte ook op dat toerisme een van de belangrijkste en meest duurzame groeisectoren van Suriname is. Prognoses geven aan dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten. “Suriname behoort tot de weinige landen met 93 procent primair bos en is koolstof-negatief. Met onze rijkdom aan bio- en culturele diversiteit versterken onze natuur- en cultuurtoerisme de positie van Suriname op de regionale en internationale toeristenmarkt”, aldus het staatshoofd.