Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname betrokken bij 6 projecten in Caricom-Colombia samenwerking

Suriname betrokken bij 6 projecten in Caricom-Colombia samenwerking

Suriname nam onlangs deel aan de tweede vergadering van de Gemengde Commissie voor technische, culturele, educatieve en sportieve samenwerking (2023 – 2025) tussen Colombia en Caribische landen. De bijeenkomst vond plaats in San Andrés, Colombia, met als doel de evaluatie van samenwerkingsinspanningen tussen Caricom-landen, Aruba, Curaçao en Colombia, die voortkwamen uit de eerste vergadering in januari 2022 in Barranquilla, Colombia.

Deze samenwerking vindt plaats binnen het kader van Caricom-Colombia, waarbij Suriname, Aruba en Curaçao gezamenlijk streven naar regionale vooruitgang en ontwikkeling. De regering van Colombia is in het kader van het bevorderen van de Zuid-Zuid samenwerking voor wederzijds belang twaalf projecten overeengekomen op de gebieden van cultuur, milieu, onderwijs, duurzame landbouw, sociale innovatie en ondernemerschap, rampenbeheersing, veiligheid en sport. Opmerkelijk is dat alle projecten in lijn zijn met zowel de nationale ontwikkelingsplannen van Suriname als met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Suriname heeft na afstemming met de vakministeries aangegeven te zullen participeren in zes projecten op het gebied van sport, cultuur, duurzame landbouw en veiligheid. Daarnaast heeft zij eveneens de goede samenwerking met Colombia op nationaal en regionaal gebied aangehaald en aangegeven actief met Colombia te willen werken om deze projecten uit te voeren.

De Gemengde commissievergadering werd geleid door Elizabeth Taylor Jay, de viceminister van Multilaterale Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Colombia. Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van het presidentieel agentschap voor internationale samenwerking (APC-Colombia), relevante vakministeries, de nationale politie en andere betrokken instanties.

Namens Suriname nam Sachi Soekhoe, de onderdirecteur Bilaterale Aangelegenheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, deel aan de vergadering. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een gezamenlijke verklaring (Joint Declaration), en de derde Gemengde Commissie vergadering voor technische, culturele, educatieve en sportieve samenwerking staat gepland voor het jaar 2025.