Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suralco schenkt grond aan organisaties in Para

Suralco schenkt grond aan organisaties in Para

Op maandag werden in het Hoekhuis enkele organisaties uit het district Para uitgenodigd voor een schenking door Suralco. Het betrof stukken land die het mijnbouwbedrijf reeds jaren met toestemming van de toenmalige Billiton Maatschappij Suriname (thans Alcoa Minerals of Suriname) heeft gebruikt en waarop opstallen zijn neergezet ten behoeve van de locale gemeenschappen.

Tot de organisaties die in aanmerking zijn gekomen voor deze donatie behoort de Islamitische Gemeente Ramadja Islam, die het perceelland te Smalkalden waarop zij met toestemming van de BMS een moskee heeft gebouwd, geschonken kreeg. RK Bisdom kreeg het perceelland te Onverdacht waarop thans de Andreaskerk gevestigd is. De Gemeente Paramaribo Jehovah’s Getuige kwam voor een perceelland te Onverdacht in aanmerking waarop thans de Koninkrijkszaal is gevestigd  en CCS kreeg het perceelland te Onverdacht waarop thans de bibliotheek staat. De Evangelische Broedergemeente Suriname kwam in aanmerking voor het perceelland te Onverdacht waarop thans de EBGS-kerk Billiton staat.

Volgens de heer Pasiran van de gemeente Ramadja Islam is het een eer tot de groep van begunstigden te mogen horen. Hij gaf aan dat niet slechts bedrijven, maar ook religieuze organisaties werken aan de ontwikkeling van Suriname. ‘We organiseren ook sociale activiteiten voor onder andere de bejaarden’, aldus de trotse vertegenwoordiger van de gemeente.

Irene Tholen, Environmental and Community Relations Manager, vindt de schenking bijzonder. “Het past in het streven van Suralco om een bijdrage te leveren aan gemeenschapsontwikkeling.” Zij onderschrijft hetgeen door Pasiran naar voren werd gebracht en geeft aan dat Suralco door deze schenking te doen haar sociale verantwoordelijkheid in deze gemeenschap heeft willen benadrukken.

In een feestdienst van de EBGS-gemeente van Onverdacht op zondag 20 mei 2012 gaf de voorzitter van Regio Para, mevrouw Pelgrim, aan dat een dergelijk initiatief erop wijst dat de werkzaamheden van de bauxietmaatschappijen niet alleen op de maatschappijen zelf gericht zijn, maar ook op vooruitgang van de lokale gemeenschappen.

De preses der EBGS, R. Pansa, gaf aan Suralco te zullen blijven dragen in gebeden tot God. “Wanneer het goed gaat met Suralco, dan merken wij dat als gemeenschap ook”, aldus Pansa.

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant