Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suppletoire begroting 2023 goedgekeurd

Suppletoire begroting 2023 goedgekeurd

De suppletoire begroting 2023 is door het parlement goedgekeurd met 27 stemmen vóór en 15 tegen. De wet is op 28 september 2023 ingediend door de regering. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning liet in het parlement weten dat de suppletoire begroting nodig was omdat er wijzigingen zijn opgetreden waardoor de wettelijke basis in gedrang dreigde te komen. Er hebben verschuivingen plaatsgevonden die te groot waren.

De verschuivingen hebben te maken met beleidsprogramma’s omtrent lonen, salarissen en uitkeringen. Er was haast, wat ertoe heeft geleid dat er verschuivingen hebben plaatsgevonden in de beleidsprogramma’s. De bewindsman legt uit dat de meeste aanpassingen te maken hebben met de verhoging van de loonkosten, namelijk SRD 2500. Deze wordt onbelast gegeven en is tot stand gekomen door onderhandelingen met de vakbeweging.

Er zijn 53.500 ambtenaren en de voorziening wordt verstrekt aan 86.000 mensen, omdat deze niet alleen geldt voor de ambtenaren maar ook wordt gegeven aan personen die daaraan gelijkgesteld zijn, zoals gepensioneerden en mensen in instellingen die gelijkgesteld zijn aan de ambtenaren.

Raghoebarsing geeft aan dat de koopkrachtversterking wel substantieel is. Het laagste salaris bij de overheid bedraagt SRD 5257. Als iemand daar netto SRD 2500 bij krijgt, dan komt de compensatie uit op 47,5 procent. Dat is meer dan de inflatie voor het hele jaar 2023.

“Is iemand hierdoor rijk geworden?,” vraagt hij retorisch en antwoordt zelf “nee”. Dat is niet de bedoeling van de koopkrachtversterking. Echter heeft deze wel geholpen. Voor directeuren is de compensatie gesteld op 13 procent en dat is een stuk minder dan de inflatie. Het is echter beter dan niets en niet verwaarloosbaar, voegt de bewindsman toe.

Wat volgens hem niet uit het oog verloren mag worden, is dat de belastingvrije grens in twee jaar tijd is opgetrokken van SRD 220 naar SRD 7500. De begroting van 2023 voor totale ontvangsten bedroeg SRD 33,8 miljard. In het eerste halfjaar, van januari tot juli, is daarvan bijna SRD 19 miljard binnengehaald, wat neerkomt op 56 procent. Over de eerste zes tot zeven maanden is meer dan de helft van de begroting aan middelen binnengehaald.

“Dat is een goed cijfer”, zegt minister Raghoebarsing. Het laat volgens hem zien dat de regering in staat is om hetgeen zij begroot in redelijke mate binnen te halen. Wat volgens hem achterloopt zijn schenkingen. Zo was begroot dat de regering SRD 517 miljoen aan schenkingen zou binnenhalen. Dit is helaas blijven steken op SRD 10 miljoen. Raghoebarsing merkt op dat er wel prestaties worden geleverd.

Verkiezingen
Er wordt niet gespaard voor de verkiezingen, merkt de minister op. Echter wordt er wel rekening gehouden met de kosten die gepaard gaan met de verkiezingen. Op de begroting van 2023 en 2024 is er reeds geld gereserveerd in aanloop naar de verkiezingen toe. Op de begroting van 2025 wordt zeker ruimte gereserveerd voor de verkiezingen.