Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suïcide preventie op school kan levens redden

Suïcide preventie op school kan levens redden

door Steven Seedo

PARAMARIBO — “Iedereen die met jongeren werkt, komt wel een keer in aanraking met het fenomeen suïcide of zelfdoding. Het raakt mensen zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Als professional zit je mogelijk met vragen als: hoe ga ik het gesprek aan over suïcide en: wat als een jongere geen hulp wil?”, zegt Roy Zondervan directeur van stichting Sukru Patu Saramacca.

Deze organisatie zal via scholen  het project ‘Wake up- praat erover’ uitvoeren om zelfdoding te voorkomen. Het bestaat uit documentaires, trainingen en een stappenplan. Het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur ondersteunt de stichting bij de uitvoering, die begint op scholen in Marowijne en het Paramaccaanse gebied.

. Omstandigheden als de sociaal economische situatie in het land, torenhoge inflatie, brandstofprijzen en woningnood kunnen invloed hebben op de geestelijke gezondheid

Doelen

Het project heeft niet alleen tot doel bij te dragen aan het voorkomen van zelfdoding, maar zal ook aandacht schenken aan geestelijke gezondheid bij jongeren. Het wordt ondersteund door goudbedrijf Newmont. Een documentaire serie voor VOJ- en VOS-scholen over hoe zelfdoding bespreekbaar te maken, hoe suïcidaal gedrag te herkennen bij jongeren, en hoe uitvoering van het voornemen kan worden voorkomen, is bijna af. 

Zondervan: “Jongeren die stress ervaren, bijvoorbeeld door school en andere verplichtingen en door het beeld dat anderen van hen hebben, en zij die vaak druk ervaren denken vaker aan zelfdoding.” Volgens de directeur kunnen ook maatschappelijke ontwikkelingen bijdragen aan het probleem. “We zijn in een soort crisissamenleving terecht gekomen. Omstandigheden als de sociaal economische situatie in het land, torenhoge inflatie, brandstofprijzen en woningnood kunnen invloed hebben op de geestelijke gezondheid.”

Signalen

Scholen zijn cruciaal bij het opvangen van signalen van jongeren met suïcidaal gedrag. Daarnaast zijn ze belangrijk bij het voorkomen van kopieergedrag nadat een leerling of docent suïcide heeft gepleegd. Scholen zijn ook een belangrijke plek om jongeren te leren hoe ze geestelijk gezond kunnen blijven en om vooroordelen weg te nemen. Volgens Zondervan neemt de belangstelling bij scholen om zich te laten informeren over het voorkomen van zelfdoding toe.

Sukru Patu Saramacca zal op middelbare scholen het programma ‘Signs of Suicide’, (signalen van zelfdoding) introduceren om jongeren te leren hoe ze de tekenen van zelfmoord en depressie bij zichzelf en klasgenoten kunnen herkennen en hoe erop te reageren. Het programma begeleidt hen ook om hulp te kunnen krijgen van een vertrouwde volwassene bijvoorbeeld op school of thuis.

Training en voorlichting

Zelfdoding is bij jongeren de belangrijkste doodsoorzaak en komt bij deze groep meer voor dan bij andere groepen. Het signaleren van depressie en suïcidale gedachten kan levens redden. Daarom is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor het probleem.  

Later in het jaar zal de stichting binnen het onderwijs 150 personen trainen en aan 1000 scholieren, met betrokkenheid van hun ouders en leerkrachten voorlichting geven over suïcide preventie en geestelijke gezondheid. Zondervan: “Als het aan ons ligt komt er structureel aandacht voor de mentale gezondheid van leerlingen op elke school. Landelijk zullen wij de voorlichting brengen naar de scholen.