Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Studenten TU Delft geven presentatie over wateroverlast in Ricanaumofo

Studenten TU Delft geven presentatie over wateroverlast in Ricanaumofo

De Stichting Economische Ontwikkeling Ricanau-Ricanaumofo (STEORR) heeft een groep masterstudenten van de Technische Universiteit uit Nederland benaderd om onderzoek te doen naar wateroverlast in Ricanaumofo.

De studenten kregen 10 weken de tijd, waarna zij aan het eind hun bevindingen deelden met diverse stakeholders in het genoemde gebied. Op 28 september 2023 werd de eindpresentatie gehouden.

Tijdens de presentatie werden de geïdentificeerde oorzaken besproken. Zeespiegelstijging, klimaatverandering en de scheepvaart werden genoemd als de belangrijkste oorzaken van wateroverlast in Ricanaumofo.

Klimaatverandering zorgt voor een verhoogde intensiteit van regenval, waardoor er in korte tijd meer regen valt dan het gebied kan verwerken. Boten die vanuit het binnenland naar Paramaribo varen via Ricanaumofo zorgen voor een verhoogde golfenergie langs de oever, met als gevolg dat de oever erodeert.

Bij de presentatie werd de nadruk gelegd op de continuering van de voorgestelde oplossingen en in hoeverre de aanbevelingen uitgevoerd kunnen worden. Vanuit het ministerie van Openbare Werken zal worden gekeken naar haalbare oplossingen. Het is de bedoeling om de opgedane kennis te delen met lokale instanties, ministeries en andere stakeholders.