Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Stichting 10 oktober geen feest bij herdenking Dag der Marrons

Stichting 10 oktober geen feest bij herdenking Dag der Marrons

De voorzitter van de Stichting 10 oktober 1760, Leo Atoman, zegt in gesprek Suriname Herald dat de stichting dit jaar geen feest zal vieren bij de herdenking van 263 jaar vrede tussen de Aucaners en de koloniale overheid. De redenen hiervoor zijn divers. Volgens Atoman willen ze zich beter concentreren op het grondrechtenvraagstuk dat eraan komt.

Ook willen ze de focus leggen op vooruitgang en ontwikkeling in het binnenland. Voor de stichtingsvoorzitter is het van belang dat de binnenlandbewoners nu al weten hoe ze met dit vraagstuk om zullen gaan. Atoman benadrukt ook dat het essentieel is om te weten wat wij als binnenlandbewoners voor onszelf willen.

Hij geeft aan welke maatregelen we moeten nemen als alternatief om de economische ontwikkeling van de marrons te bevorderen. Momenteel heeft het binnenland nog geen planning voor dit vraagstuk, maar ook op andere gebieden niet. Daarom zou het goed zijn als degenen met politieke verantwoordelijkheid die het voortouw nemen, een plan gereed hebben voor het binnenland.

“Als je zegt dat je de binnenlandbewoners bij elkaar wil brengen, dan moet je een plan hebben, want dat is de reden waarom mensen achter je staan. Als het om zaken gaat die het binnenland betreffen, komen zij naar voren en geven meestal aan dat ze het binnenland vooruit willen brengen, maar dat blijft uit,” laat Atoman weten.

Het binnenland kampt bij elke grote regentijd met overstromingen, maar er zijn nog geen concrete plannen en stappen ondernomen om dit vraagstuk op te lossen. “Wij gaan nooit aan de zijlijn staan; we doen altijd mee. Het voorbereidende werk hebben we al gedaan, maar we moeten tot een plan komen om zaken verder te realiseren,” voegt Atoman toe.

Dit jaar heeft de stichting ook niet uitgekeken naar financiële steun van de overheid voor de viering van de nationale vrije dag op 10 oktober, de Dag der Marrons. De regering heeft een paar keer aangegeven, dat ze niet meer zal subsidiëren en hebben daarom ook de subsidie op elektriciteit, water en andere zaken afgebouwd. Waarom zouden wij dan de regering benaderen om middelen te zoeken?

Wat de stichting betreft, zijn ze bezig met de voorbereiding van de traditionele ’towe wataa’, de verering van voorouders bij Nyun Combe en op het Plein van 10 oktober 1760. Het is 263 jaar geleden dat de Aucaners vrede sloten met de koloniale overheid.

“Het is 263 jaar geleden dat onze voorouders uit de slavernij kwamen, dus het is belangrijk om te kijken wat ze voor ons hebben gedaan en wat we voor onszelf willen. Onze voorouders hebben een enorme bijdrage geleverd aan onze vrijheid, dus kunnen we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan zonder deze dingen te doen,” vindt Atoman.