Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Start project ‘Adoptie Scholen in Suriname’ van diaspora instituten: schoonmaakbeurt scholen door OW

Start project ‘Adoptie Scholen in Suriname’ van diaspora instituten: schoonmaakbeurt scholen door OW

De eerste fase van het pilotproject ‘Adoptie Scholen in Suriname’ is op dinsdag 3 oktober van start gegaan op de Algemene Middelbare School (AMS). Dit project wordt uitgevoerd door het Diaspora Instituut Nederland (DIN) in samenwerking met het Diaspora Instituut Suriname van het ministerie Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en alle relevante stakeholders, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname, CDS, veelbelovend. 

Maar, dit pilotproject van twee zogenoemde diaspora ‘instituten’ blijkt vooralsnog niets meer en niets minder te behelzen dan het schoonmaken van schoolterreinen door het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW).

De start van dit pilotproject werd gegeven met de schoonmaak van Het schoolterrein van de AMS en dat gebeurde zelfs in aanwezigheid van de bewindslieden Riad Nurmohamed van OW en Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), bijgestaan door directeur Marciano Armaketo van het Diaspora Instituut Suriname (DI) en directeur Indersing Gangabisoensingh van Openbaar Groen en Afvalbeheer. 

Directeur Armaketo vermeldde in zijn toespraak, aldus de CDS,  de betrokkenheid van de diasporagemeenschap om bij te dragen aan het verbeteren van het onderwijs in Suriname. Hij benadrukte dat dit project een model is voor toekomstige samenwerkingen tussen de diaspora en Suriname. Minister Ori ging zelfs zo ver door te zeggen zeer verheugd te zijn met het project en benadrukte het belang van renovatie van enkele andere scholen in Suriname, zoals die van de AMS.

Minister Nurmohamed sprak zijn waardering uit over de betrokkenheid van zijn ministerie aan dit project en benadrukte het belang van goed onderhoud en schone scholen als een stimulans voor effectief leren. 

De overige negen geselecteerde scholen voor dit project zullen gedurende de eerste en tweede week van oktober een eenmalige algehele schoonmaakbeurt van OGA krijgen. In deze eerste fase van het schoonmaak traject, is ook de O.S. Houttuin II opgenomen in het schema. 

Meer verwacht

In de tweede fase wordt het onderwijssysteem op de scholen aangepakt terwijl de derde fase bestaat uit een grondige evaluatie van het project. Hoe het ‘onderwijssysteem’ op scholen in de tweede fase aangepakt gaat worden door beide diaspora ‘instituten’ wordt niet vermeld in het bericht van de CDS. 

Van de diaspora zou je wat meer mogen verwachten als het gaat om bij te dragen aan verbetering van het onderwijs, in alle facetten, in Suriname. Iedereen kent de problemen rond het tekort aan schoolmeubilair, de werkdruk en arbeidsomstandigheden in het algemeen van de leerkrachten, het probleem van de vervoerskosten van zowel leerlingen als leerkrachten, enzovoorts, enzovoorts. Er ligt dus zeer veel werk in het verschiet voor de diaspora ‘instituten’. 

Het schoonmaken van schoolterreinen mag dan een begin zijn, maar dat wordt uitgevoerd door het directeur Groen en Afvalbeheer van OW en nièt door beide zogenaamde instituten……

PK