Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Weer een mooi doelpunt!

Starnieuws – Weer een mooi doelpunt!

Weer een mooi doelpunt!

Afbeelding: Starnieuws – 31 Oct, 12:41
Bericht: Weer een mooi doelpunt!
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 31 Oct, 12:41

De Ongekende Economische Onrechtvaardigheid van Suriname: Een Diepgaande Analyse

In de wereld van vandaag zijn economische ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid problemen die de samenleving in toenemende mate beheersen. In een recent ingezonden artikel, getiteld “De economische ongelijkheid van Suriname,” wordt een schokkend beeld geschetst van de economische kloof in dit Zuid-Amerikaanse land. De auteur, wiens bevindingen worden ondersteund door recente gegevens, werpt een licht op de diepgewortelde ongelijkheid die Suriname treft en daagt de lezers uit om na te denken over mogelijke oplossingen.

Het artikel begint met de verbazingwekkende uitspraak dat Suriname de hoogste economische ongelijkheid ter wereld kent. Dit is een schokkende onthulling die meteen de aandacht trekt. De auteur benadrukt dat deze ongelijkheid niet zomaar een statistiek is, maar een realiteit die het dagelijks leven van de Surinamers beïnvloedt. Het beeld dat wordt geschetst, is er een van extreme rijkdom naast schrijnende armoede, waarbij de “haves” veel meer bezitten dan de “have nots.”

De auteur stelt vervolgens de vraag: waarom is de economische ongelijkheid in Suriname zo wijdverbreid en diepgeworteld? Dit is een vraag die velen zich zullen afvragen, en het artikel geeft enkele interessante inzichten in de oorzaken van deze ongelijkheid. Het wijst erop dat de ongelijkheid niet eenvoudig kan worden toegeschreven aan corruptie of de schuld van de Surinamers zelf, zoals sommigen zouden kunnen beweren. In plaats daarvan ligt de oorzaak dieper en complexer.

Het artikel roept op tot een diepgaande analyse van de ongelijkheid in Suriname en stelt voor dat deze niet alleen het gevolg is van economische factoren, maar ook van sociale en psychologische dynamieken. Het legt uit dat de overtuigingen en ideeën van mensen over wat mogelijk is, een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de economische realiteit. Dit concept wordt geïllustreerd met het idee van “influencers” en “followers.”

De auteur betoogt dat influencers degenen zijn die kansen najagen en geloven dat ze kunnen slagen. Ze zijn bereid risico’s te nemen en te streven naar groei en succes. Aan de andere kant zijn followers terughoudend en vermijden ze risico’s. Ze zijn bang om voor hun mening uit te komen en vertrouwen op anderen om beslissingen voor hen te nemen. Dit onderscheid tussen influencers en followers is van cruciaal belang om de economische ongelijkheid in Suriname te begrijpen.

De auteur suggereert dat de overtuigingen en ideeën die mensen vormen over wat ze kunnen bereiken, grotendeels worden beïnvloed door hun opvoeding, onderwijs en werkervaring. Dit zijn de instellingen die mensen in een hiërarchische structuur plaatsen, waarbij angst een belangrijke rol speelt. Angst voor straf van degenen boven hen als ze niet voldoen aan de verwachtingen. Deze angst leidt tot terughoudendheid en een gebrek aan vertrouwen in de eigen capaciteiten.

Het artikel roept op tot het creëren van een samenleving waarin mensen worden aangemoedigd om influencers te worden, waarin ze worden aangemoedigd om kansen na te jagen en te geloven in hun eigen capaciteiten. Dit is een cruciaal punt, omdat het suggereert dat economische ongelijkheid niet alleen kan worden verminderd door herverdeling van rijkdom, maar ook door het bevorderen van een groei- en ondernemingsgezinde mindset.

Een ander interessant concept dat in het artikel naar voren wordt gebracht, is het idee van demurrage. Dit concept, dat voor het eerst werd geïntroduceerd tijdens de Grote Depressie in de jaren dertig, houdt in dat houders van geld een vergoeding moeten betalen om hun geld te behouden. Dit zou geld laten circuleren in de economie en voorkomen dat het wordt opgepot. Het is een interessant voorstel dat de manier waarop geld wordt beheerd, zou kunnen veranderen en mogelijk de economische ongelijkheid zou kunnen verminderen.

Een ander voorstel dat in het artikel wordt genoemd, is het idee van een universeel basisinkomen (UBI). Dit houdt in dat elke burger regelmatig een geldbedrag ontvangt om in hun basisbehoeften te voorzien. Het artikel wijst op de positieve effecten van UBI, zoals een verbeterde gezondheid, hogere arbeidsparticipatie en een grotere mate van ondernemerschap. Dit is een interessante benadering die al op verschillende plaatsen in de wereld wordt uitgeprobeerd.

Ten slotte roept het artikel op tot een heroverweging van belastingen. Als mensen een UBI ontvangen en geld wordt belast op basis van demurrage, zou belastingheffing zoals we die kennen overbodig worden. Dit zou politici buiten de deur houden en belastinggeld kan direct worden geïnvesteerd in de samenleving.

Kortom, het artikel biedt een diepgaande analyse van de economische ongelijkheid in Suriname en stelt interessante oplossingen voor die verder gaan dan traditionele benaderingen. Het benadrukt het belang van het bevorderen van een mentaliteitsverandering en het heroverwegen van hoe geld wordt beheerd en belast. Deze ideeën zijn de moeite van het overwegen waard en zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het verminderen van economische ongelijkheid, niet alleen in Suriname, maar wereldwijd.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: