Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – VSB wil dringend onderhoud met president over zorgpunten

Starnieuws – VSB wil dringend onderhoud met president over zorgpunten

VSB wil dringend onderhoud met president over zorgpunten

Afbeelding: Starnieuws – 28 Oct, 08:43
Bericht: VSB wil dringend onderhoud met president over zorgpunten
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 28 Oct, 08:43

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven Dringt Aan op Spoedoverleg met President Santokhi

Paramaribo, 28 oktober 2023 – De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft haar bezorgdheid geuit over diverse prangende kwesties die door haar leden zijn aangedragen, en roept op tot een dringend overleg met president Chan Santokhi. De bedrijfslevenorganisatie maakt zich zorgen over verschillende aspecten van het regeringsbeleid en hoopt op meer daadkracht bij het aanpakken van deze uitdagingen.

In een schriftelijke verklaring, gedateerd op 24 oktober 2023, heeft de VSB de president opgeroepen om de noodzaak van een breder en diepgaander overleg tussen het bedrijfsleven en de regering te benadrukken. De aanleiding voor dit verzoek ligt in Staatsbesluiten nr. 117 en 118, die op 7 augustus 2023 werden uitgevaardigd ter uitvoering van de Wet Algemeen Pensioen uit 2014.

Een eerdere brief van de VSB, gedateerd op 22 september 2023, uitte al bezorgdheid over deze besluiten en bevatte voorstellen tot wijzigingen. Tot op heden heeft de vereniging echter geen reactie van de president ontvangen, wat heeft geleid tot een hernieuwde oproep tot overleg.

De belangrijkste aandachtspunten die de VSB tijdens het spoedoverleg wil bespreken en die als zeer zorgwekkend worden ervaren, zijn onder meer:

  1. Staatsbesluiten no. 117 en 118 ter uitvoering van de Wet Algemeen Pensioen: De VSB maakt zich zorgen over de gevolgen van deze besluiten voor de bedrijven en roept op tot een grondige heroverweging.

  2. Het functioneren van het Tripartiet Overleg: De effectiviteit van dit overlegmechanisme is van groot belang voor het bereiken van consensus en het bevorderen van sociaal-economische stabiliteit.

  3. Noodlijdend sociaal programma: De VSB wil meer duidelijkheid over de maatregelen en initiatieven die worden genomen om de meest kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen.

  4. Enorme achteruitgang van de Gezondheidssector: De zorgsector staat onder druk, en de VSB vraagt om concrete stappen om de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen.

  5. Gebrek aan daadwerkelijke economische impulsen: De VSB benadrukt het belang van beleid dat de economische groei stimuleert en banen creëert.

  6. Private sector ontwikkeling: De rol van de private sector in de economische ontwikkeling van Suriname is van cruciaal belang, en de VSB wil de samenwerking op dit gebied versterken.

  7. Resultaten dienstreizen en missies van de regering: Transparantie en verantwoording zijn essentieel bij internationale reizen en missies van de overheid.

  8. Consumptief gedrag van de Overheid: De VSB uit bezorgdheid over het financiële beleid van de overheid en de impact op de nationale financiën.

  9. Beheer van de kasreserves van de Centrale Bank van Suriname (CBvS): De VSB wijst op de risico’s van een onzorgvuldig beheer van de kasreserves en de mogelijke gevolgen voor de rentestanden.

De VSB is van mening dat deze kwesties dringend moeten worden aangepakt om de economische stabiliteit en groei van Suriname te waarborgen. De vereniging benadrukt het belang van open en constructief overleg tussen het bedrijfsleven en de regering om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven is een belangrijke belangenbehartiger van bedrijven en ondernemingen in Suriname. Haar leden vertegenwoordigen diverse sectoren binnen de economie en spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van het land.

Het is van essentieel belang dat de regering naar de zorgen en aanbevelingen van de VSB luistert en stappen onderneemt om de genoemde kwesties aan te pakken. Het bevorderen van een gezond ondernemingsklimaat en economische groei is in het belang van zowel het bedrijfsleven als de samenleving als geheel.

Starnieuws is de bron van dit bericht, en de VSB kijkt uit naar een constructief en vruchtbaar overleg met president Chan Santokhi om de uitdagingen waarmee Suriname wordt geconfronteerd, samen aan te pakken en tot duurzame oplossingen te komen.


Posted

in

by

Tags: