Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – VHP: We moeten blijven streven naar verlichting

Starnieuws – VHP: We moeten blijven streven naar verlichting

VHP: We moeten blijven streven naar verlichting

Afbeelding: Starnieuws – 12 Nov, 02:54
Bericht: VHP: We moeten blijven streven naar verlichting
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 12 Nov, 02:54

Titel: Diwali: Een Festival van Licht, Samenwerking en Hoop in Suriname

In het schitterende schouwspel van Diwali komt de betekenis van licht naar voren als een krachtig symbool, doordrenkt van diepgaande spiritualiteit en culturele rijkdom. Het feest staat bekend om zijn diepere doel: het verdrijven van duisternis uit onze harten en streven naar verlichting ten bate van onszelf. Een centraal figuur in dit schouwspel is de godin Lakshmi, belichaamd door licht, geluk, voorspoed, en zowel materiële als spirituele rijkdom. Haar aanwezigheid symboliseert niet alleen de ideale vrouw met eigenschappen als liefde, reinheid, schoonheid, en welvaart, maar dient ook als een krachtig symbool van positiviteit in het Diwali-verhaal.

De diepere betekenis van het Diwali-feest overstijgt de festiviteiten zelf. Het biedt een unieke gelegenheid om de verbondenheid tussen diverse bevolkingsgroepen te versterken, een essentieel element in het vormingsproces van de natie. In een land als het geliefde Suriname, waar verschillende culturele groepen harmonieus samenleven, draagt Diwali bij aan het creëren van een gezamenlijke identiteit die gedragen wordt door gedeelde waarden en normen van moraal en ethiek.

Licht, een begrip dat in alle culturen bijzondere betekenissen heeft, wordt door elke cultuurgroep anders benaderd, maar de essentie blijft gelijk. Naast het symboliseren van het goddelijke, wordt het geassocieerd met kennis en spiritualiteit. Het vertegenwoordigt de triomf van licht over duisternis, van goed over kwaad. In deze tijd waarin het begrip licht een universele relevantie heeft, kunnen we reflecteren op de overwinning van positieve krachten in onze levens.

De VHP doet een krachtige oproep aan de samenleving om vrouwen, de moeders, meer te respecteren en hen een diepere waardering te schenken. Het naleven van deze regels, zo benadrukt de VHP, zal leiden tot het bereiken van het Goddelijke Licht, dat ons zal leiden op het pad van waarheid, terwijl duistere krachten worden verdreven. Deze oproep staat in lijn met de universele waarden van respect en erkenning voor vrouwen, die van cruciaal belang zijn voor het bevorderen van harmonie en welzijn in de samenleving.

Een centrale boodschap die in deze tijd van Diwali weerklinkt, is het ontwikkelen van zuiver ethisch inzicht en het omzetten van dit inzicht in handelen. Door dit pad te bewandelen, kunnen we slechte eigenschappen zoals hebzucht, afgunst, wrok, onwaarheid, en moreel verval overwinnen. Het is een oproep tot persoonlijke groei en collectieve verbetering, een streven naar een verlichte samenleving.

Terwijl de regering van Suriname zich geconfronteerd zag met een financiële chaos in 2020, benadrukt de VHP de toewijding van de regering om verlichting te brengen voor de gemeenschap. Het proces om zaken op orde te krijgen vergt tijd, maar de VHP gelooft in een stralende toekomst voor de samenleving, een toekomst van welvaart. In deze tijden van uitdaging is het belangrijk om geloof en vertrouwen te behouden, en te geloven in een stralende toekomst die voor ons ligt.

Als afsluiting wenst de VHP de totale Surinaamse samenleving, in het bijzonder de Hindoe broeders en zusters, een gezegende Shubh Diwali toe. Moge Diwali ons inspireren om meer liefde en saamhorigheid voor elkaar te koesteren, en moge het licht van dit festival onze harten verlichten met hoop en positiviteit.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: