Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – VES-secretaris: Grootste deel inflatie door beleid overheid

Starnieuws – VES-secretaris: Grootste deel inflatie door beleid overheid

VES-secretaris: Grootste deel inflatie door beleid overheid

Afbeelding: Starnieuws – 28 Oct, 06:46
Bericht: VES-secretaris: Grootste deel inflatie door beleid overheid
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 28 Oct, 06:46

Zorgen over Aanhoudende Inflatie in Suriname

Paramaribo, 28 oktober 2023 – Swami Girdhari, de secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), heeft zijn bezorgdheid geuit over de aanhoudende inflatietrend in het land. Volgens de meest recente cijfers lijkt de inflatie licht af te nemen, maar de situatie blijft ernstig. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde inflatie ongeveer 55%, terwijl de inflatie van september 2022 tot september van dit jaar 50,8% bedroeg.

Girdhari benadrukte dat de internationale inflatie rond de 10% ligt, en de rest van de inflatie is voornamelijk lokaal gedreven. Hij weerlegde de bewering dat de hoge inflatie in Suriname uitsluitend te wijten is aan internationale ontwikkelingen. Volgens hem is het grootste deel van de inflatie het gevolg van beleidsbeslissingen van de autoriteiten.

De inflatiecijfers van de afgelopen jaren zijn verontrustend. In 2020 bedroeg de inflatie ongeveer 61%, in 2021 ruim 60%, en in 2022 ongeveer 55%. Dit betekent dat de cumulatieve inflatie in de afgelopen drie jaar ongeveer 400% bedraagt. Als deze trend zich voortzet, zou de cumulatieve inflatie tegen het einde van 2023 bijna 600% kunnen bedragen over de afgelopen vier jaar, wat een aanzienlijke daling van de koopkracht en waardevermindering van de Surinaamse dollar (SRD) zou betekenen, met als gevolg dat de bevolking steeds armer wordt.

Girdhari merkte op dat de hoge inflatie dit jaar, voor het vierde achtereenvolgende jaar, al vanaf het begin van 2023 duidelijk was. De autoriteiten hielden vast aan een inflatiecijfer van ongeveer 40% voor het jaar, maar de Centrale Bank van Suriname geeft nu aan dat dit percentage waarschijnlijk boven de 50% zal uitkomen. Dit betekent dat er vier opeenvolgende jaren van hoge inflatie zullen zijn.

De VES had al eerder dit jaar gewaarschuwd dat lage inflatie voor dit jaar een illusie was, gezien de stijgende brandstofprijzen, de introductie van btw, verdere ontwaarding van de SRD en hogere prijzen van nutsvoorzieningen. Het maken van verkeerde berekeningen door verantwoordelijke instanties is verontrustend en benadrukt de institutionele zwakte.

Girdhari onderstreept het belang van open en eerlijke communicatie met de samenleving. De afgelopen jaren zijn de burgers steeds armer geworden, en hoewel het moeilijk is om te voorspellen hoe de toekomst er op korte termijn uit zal zien, zijn er tekenen dat internationale ontwikkelingen ook van invloed zijn op de inflatie in Suriname.

De VES-secretaris wijst erop dat zowel onjuist beleid als stijgende prijzen van productiemiddelen de lokale productie in gevaar brengen, wat uiteindelijk zal leiden tot een verdere verhoging van de inflatie en een grotere verarming van de bevolking. Hij roept de overheid op om maatregelen te nemen om de samenleving te beschermen tegen importinflatie en kosteninflatie, en om bedrijven te ondersteunen om banen te behouden en te voorkomen dat ze failliet gaan.

De zorgen over de aanhoudende inflatie in Suriname blijven dus hoog, en het is duidelijk dat er actie moet worden ondernomen om de economische situatie van het land te stabiliseren en de koopkracht van de bevolking te beschermen.

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op informatie van Starnieuws. De Vereniging van Economisten in Suriname blijft alert en dringt aan op passende maatregelen om de inflatie onder controle te krijgen en de economische stabiliteit te herstellen.


Posted

in

by

Tags: