Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – VES: Rekenen is een vak dat je kan leren

Starnieuws – VES: Rekenen is een vak dat je kan leren

VES: Rekenen is een vak dat je kan leren

Afbeelding: Starnieuws – 01 Nov, 16:42
Bericht: VES: Rekenen is een vak dat je kan leren
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 01 Nov, 16:42

Met waardering voor de creatieve kop van het ingezonden stuk, is de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) verheugd om de gemeenschap te informeren over het onderwerp “De VESte stuurlui staan aan wal,” zoals gepubliceerd in Starnieuws. De VES-secretaris, Swami Girdhari, heeft onder de titel “Grootste deel inflatie door het beleid van de overheid” een belangrijk inzicht gedeeld met betrekking tot de voortdurende stijging van het prijspeil. In dit artikel zullen we de essentiële punten van het oorspronkelijke bericht samenvatten en aanvullende feiten presenteren die door de VES zijn verstrekt.

Het is van cruciaal belang om op te merken dat de VES-secretaris, Swami Girdhari, ten onrechte is geciteerd in het oorspronkelijke bericht met betrekking tot de geaccumuleerde inflatie tussen september 2020 en september 2023. De aangehaalde claim van ongeveer 400 procent kan worden weerlegd als onjuist. Het is essentieel om aandachtig te lezen en een correcte analyse uit te voeren. De VES benadrukt dat de secretaris nooit heeft gesproken over de inflatie over die specifieke periode. In plaats daarvan heeft hij zich gericht op de alarmerende inflatiecijfers van de afgelopen jaren, waarbij in 2020 de inflatie ongeveer 61 procent bedroeg, in 2021 ruim 60 procent en in 2022 ongeveer 55 procent. Samengevoegd gedurende deze drie jaar, komt de gecumuleerde inflatie uit op ongeveer 400 procent. Dit is eenvoudig te berekenen door de percentages te vermenigvuldigen, zoals 1,61 keer 1,60 keer 1,55 maal 100, wat resulteert in 399, zoals de secretaris benadrukte als “ongeveer 400 procent.” Deze gegevens illustreren de ernstige stijging van de inflatie in Suriname in de afgelopen jaren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de VES zich niet alleen bezighoudt met het corrigeren van onjuiste informatie, maar ook met het overbrengen van de kernboodschap van de secretaris. Het belangrijkste punt dat hieruit naar voren komt, is dat het overgrote deel van de stijgende inflatie toe te schrijven is aan het beleid van de overheid dat heeft geleid tot kostenverhogingen. De prijzen van goederen en diensten zijn aanzienlijk gestegen, en dit heeft op zijn beurt de armoede in Suriname verder doen toenemen.

De VES is bezorgd over de voortdurende inflatie en de gevolgen ervan voor de bevolking. Het is van vitaal belang om te begrijpen dat inflatie, de stijging van het algemene prijspeil, nadelige gevolgen kan hebben voor het dagelijks leven van mensen. Wanneer de prijzen van essentiële goederen en diensten stijgen, kan de koopkracht van individuen aanzienlijk afnemen. Dit kan leiden tot een toename van de armoede en een alarmerende situatie voor veel burgers.

De VES heeft vastgesteld dat het overheidsbeleid een belangrijke rol heeft gespeeld bij het aanwakkeren van de inflatie in Suriname. Een aantal factoren heeft bijgedragen aan deze situatie. Een van de belangrijkste factoren is de devaluatie van de nationale munteenheid, de Surinaamse dollar (SRD). De devaluatie heeft geleid tot een toename van de kosten van geïmporteerde goederen, wat op zijn beurt heeft bijgedragen aan de prijsstijgingen. Bovendien heeft het gebrek aan fiscale discipline en begrotingsverantwoordelijkheid bijgedragen aan een ongezonde economische situatie.

Een ander belangrijk aspect dat de VES naar voren heeft gebracht, is de impact van subsidies op de overheidsuitgaven en de prijzen. Subsidies zijn vaak een middel om prijzen laag te houden voor bepaalde goederen en diensten. Echter, in veel gevallen leiden deze subsidies tot onevenwichtigheden in de economie en vergroten ze de druk op de begroting van de overheid. Dit kan leiden tot tekorten en de noodzaak om geld bij te drukken, wat de inflatie verder aanwakkert.

De VES heeft ook gewezen op het belang van structurele hervormingen om de economische situatie in Suriname te verbeteren. Deze hervormingen kunnen onder meer bestaan uit het versterken van het fiscale beleid, het verminderen van de afhankelijkheid van de overheid van subsidies, het bevorderen van een gezond ondernemingsklimaat en het aantrekken van buitenlandse investeringen. Deze maatregelen kunnen helpen om de inflatie onder controle te houden en de economie van Suriname op de lange termijn te versterken.

Het is cruciaal om te begrijpen dat het aanpakken van de inflatie en het herstellen van de economische stabiliteit een complexe uitdaging is die inzet en samenwerking vereist van alle belanghebbenden, inclusief de overheid, het bedrijfsleven en de bevolking. De VES heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een dialoog tussen alle betrokken partijen om constructieve oplossingen te vinden voor de economische uitdagingen waarmee Suriname wordt geconfronteerd.

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat de stijgende inflatie en de impact ervan op de levensomstandigheden van de bevolking een kwestie is die de volledige aandacht verdient. Het is essentieel dat er gezamenlijke inspanningen worden geleverd om de inflatie onder controle te houden en de economie van Suriname te versterken. De VES blijft zich inzetten voor het bevorderen van een gezonde economische omgeving en het delen van relevante informatie met de gemeenschap om een beter begrip van de situatie te bevorderen.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: