Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Vermeende argwaan bij Besluit Grondconversie 2023

Starnieuws – Vermeende argwaan bij Besluit Grondconversie 2023

Vermeende argwaan bij Besluit Grondconversie 2023

Afbeelding: Starnieuws – 09 Nov, 05:44
Bericht: Vermeende argwaan bij Besluit Grondconversie 2023
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 09 Nov, 05:44

In een recente ontwikkeling heeft Cheryl Dijksteel, lid van de VHP-fractie in het Surinaamse parlement, gereageerd op commentaren met betrekking tot het staatsbesluit ter uitvoering van artikel 13 lid 4 van het Decreet Uitgifte Domeingrond. Dit besluit, getiteld Besluit Grondconversie 2023, heeft verschillende reacties opgeroepen, variërend van kritiek tot beschuldigingen van leegroof van staatsgronden.

Dijksteel benadrukt dat het belangrijk is om de essentie van het besluit te begrijpen en de noodzaak ervan in het bredere kader van de wetgeving en het herstelprogramma van de regering te plaatsen. Het Besluit Grondconversie 2023 is een uitvoering van artikel 13 lid 4 van het Decreet Uitgifte Domeingrond, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85.

Om de noodzaak van een dergelijk besluit te begrijpen, legt Dijksteel uit dat grondconversie een juridisch concept is waarbij de Staat niet langer de volledige eigenaar is van een stuk domeingrond nadat het in grondhuur of erfpacht is uitgegeven. Het Besluit Grondconversie 2023 heeft als doel de wijze van indiening en behandeling van aanvragen voor overdracht van de blote eigendom van domeingrond te versoepelen en overzichtelijker te maken.

Dijksteel erkent dat de bevolking sinds juli 2020 tot nu toe te maken heeft gehad met een geleidelijke achteruitgang, voornamelijk in koopkracht, als gevolg van noodzakelijke hervormingsmaatregelen. Het herstelprogramma van de regering heeft tot doel deze uitdagingen aan te pakken, en het Besluit Grondconversie 2023 wordt gezien als een instrument binnen dit programma.

Het lid van de VHP-fractie benadrukt dat het besluit enkele anti-misbruikmaatregelen bevat, zoals een limiet van vijfentwintighonderd vierkante meter, beperking tot bebouwing, bewoning of tuinbouw, en een jaarlijkse vaststelling van het bedrag. Monitoring en evaluatie zijn ook ingebouwd, en er is een evaluatieclausule na een jaar om eventuele aanpassingen mogelijk te maken.

Dijksteel erkent dat het besluit niet waterdicht is, maar binnen de marges biedt het een model dat als win-win kan fungeren. Vooral in volksbuurten zoals Flora, Tammenga, Hannaslust, Charlesburg, Falproject, Latour, enzovoort, kunnen mensen hiervan profiteren. Het monitoring- en evaluatiemechanisme biedt de mogelijkheid tot terugkoppeling binnen een jaar voor eventuele verbeteringen. De parlementariër benadrukt dat het belangrijk is om de bevolking tegemoet te komen zonder de stabiele macro-economische situatie te verstoren.

In haar conclusie stelt Dijksteel dat het Besluit Grondconversie 2023 een welkome en welverdiende toevoeging is aan de inspanningen van de regering om de bevolking te ondersteunen, met de nadruk op rechtszekerheid en mogelijke voordelen voor specifieke buurten in Suriname.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: