Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Vakbeweging wil status btw verhoging per 1 november weten

Starnieuws – Vakbeweging wil status btw verhoging per 1 november weten

Vakbeweging wil status btw verhoging per 1 november weten

Afbeelding: Starnieuws – 29 Oct, 10:42
Bericht: Vakbeweging wil status btw verhoging per 1 november weten
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 29 Oct, 10:42

De vakbonden C-47 en COL hebben samen met de veiligheids- en gezondheidsbonden een dringend verzoek aan president Chan Santokhi gericht. Ze willen duidelijkheid over de geplande verhoging van de btw op onder andere brandstof en nutsvoorzieningen, die op 1 november wettelijk van kracht zou worden. De btw op een liter brandstof bij de pomp zou van 5% naar 10% stijgen, en de vakbondsleider, Robby Berenstein, voorzitter van C-47, heeft de president gevraagd om opheldering te verschaffen over de stand van zaken.

De gezamenlijke vakbeweging heeft een brief naar de president gestuurd en dringt aan op een reactie vóór aanstaande maandag. Ze hebben alles in het werk gesteld om de wetswijziging te voorkomen voordat deze in werking treedt op 1 november. De vakbonden benadrukken dat er een conceptwetswijziging is opgesteld door de commissie die de btw-evaluatie heeft uitgevoerd. Dit concept is in nauwe samenwerking met de vakbeweging tot stand gekomen en is reeds doorgestuurd naar de regering en De Nationale Assemblee. Robby Berenstein benadrukt dat de gezamenlijke vakbonden deze voorgestelde wetswijziging volledig ondersteunen.

Echter, de vakbonden hebben geen duidelijkheid gekregen over de huidige status van deze overeengekomen wetswijziging. Ze hebben eerder al gewezen op de financiële druk die de gemiddelde burger al ervaart als gevolg van de stijgende kosten van levensonderhoud. De geplande wijzigingen, waaronder de verhoging van de btw op benzine en nutsvoorzieningen, dragen bij aan de exponentiële stijging van deze kosten van levensonderhoud. Dit kan het leven van de doorsnee burger aanzienlijk verzwaren, zo staat te lezen in de brief die aan de president is gestuurd.

Het is van groot belang dat de regering en de president transparantie verschaffen over de voorgenomen btw-verhogingen en de status van de conceptwetswijziging. De gezamenlijke vakbonden benadrukken het belang van een open en constructieve dialoog tussen de overheid en de vakbeweging om ervoor te zorgen dat de belangen van de werkende bevolking worden behartigd en dat de financiële druk op burgers wordt geminimaliseerd.

De aangekondigde btw-verhogingen hebben geleid tot bezorgdheid bij de vakbonden en de bevolking in het algemeen. Het is van cruciaal belang dat de overheid deze bezorgdheid serieus neemt en actief zoekt naar oplossingen om de impact van de verhogingen op de levensstandaard van de burgers te verzachten. Een constructieve samenwerking tussen de overheid en de vakbeweging is essentieel om tot weloverwogen beslissingen te komen die het welzijn van de Surinaamse bevolking beschermen.

Het is van groot belang dat de Surinaamse regering zorgvuldig overweegt hoe de voorgenomen btw-verhogingen de samenleving zullen beïnvloeden en welke stappen er genomen kunnen worden om de nadelige gevolgen ervan te beperken. De gezamenlijke vakbonden hebben met de voorgestelde wetswijziging een constructieve oplossing aangedragen, en het is van belang dat de overheid deze optie serieus overweegt om de financiële druk op de burgers te verlichten.

De zorgen over de stijgende kosten van levensonderhoud en de impact op het inkomen van de werkende bevolking zijn terecht, en het is van cruciaal belang dat de overheid en de vakbeweging nauw samenwerken om tot effectieve oplossingen te komen. Het is onze hoop dat de regering deze bezorgdheid serieus neemt en de nodige maatregelen treft om de financiële lasten voor de burgers te verlichten en een constructieve dialoog blijft voeren met de vakbeweging om de belangen van de werkende bevolking te behartigen.

Het is van cruciaal belang dat de regering en de president snel reageren op het verzoek van de gezamenlijke vakbeweging en de nodige opheldering verschaffen over de status van de voorgenomen btw-verhogingen. Dit zal bijdragen aan transparantie en openheid in de besluitvorming en ervoor zorgen dat de belangen van de Surinaamse bevolking worden beschermd.

In de huidige economische omstandigheden is het van essentieel belang dat de overheid en de vakbeweging nauw samenwerken om tot effectieve oplossingen te komen. De financiële druk op de bevolking kan niet worden genegeerd, en het is belangrijk dat de regering actief zoekt naar manieren om de impact van de voorgenomen btw-verhogingen te verzachten.

Het is onze hoop dat de regering en de vakbeweging samenwerken om tot weloverwogen beslissingen te komen die rekening houden met de belangen van de werkende bevolking en de financiële druk op de burgers verminderen. Een open en constructieve dialoog is essentieel om tot de beste oplossingen te komen en ervoor te zorgen dat de lasten eerlijk worden verdeeld.

Het is duidelijk dat de voorgenomen btw-verhogingen een aanzienlijke impact kunnen hebben op de levensstandaard van de Surinaamse bevolking. Het is daarom van groot belang dat de regering snel reageert op het verzoek van de gezamenlijke vakbeweging en de nodige opheldering biedt over de status van de wetswijziging.

Het is belangrijk dat de regering de bezorgdheid van de vakbonden serieus neemt en actief zoekt naar oplossingen om de impact van de voorgenomen btw-verhogingen op de levensstandaard van de bevolking te beperken. Een constructieve samenwerking tussen de overheid en de vakbeweging is essentieel om tot effectieve maatregelen te komen die de financiële druk op de burgers verminderen.

Het is van cruciaal belang dat de regering en de vakbeweging gezamenlijk optrekken om tot weloverwogen beslissingen te komen die de belangen van de werkende bevolking beschermen. Een open en constructieve dialoog is noodzakelijk om tot de beste oplossingen te komen en ervoor te zorgen dat de lasten eerlijk worden verdeeld.

Het is onze hoop dat de regering snel reageert op het verzoek van de gezamenlijke vakbeweging en opheldering biedt over de status van de wetswijziging. Dit zal bijdragen aan transparantie en openheid in de besluitvorming en ervoor zorgen dat de belangen van de Surinaamse bevolking worden beschermd.

In deze tijden van economische uitdagingen is het van essentieel belang dat de regering en de vakbeweging nauw samenwerken om tot effectieve oplossingen te komen. De financiële druk op de bevolking kan niet worden genegeerd, en het is belangrijk dat de regering actief zoekt naar manieren om de impact van de voorgenomen btw-verhogingen te verzachten.

Het is onze hoop dat de regering en de vakbeweging samenwerken om tot weloverwogen beslissingen te komen die rekening houden met de belangen van de werkende bevolking en de financiële druk op de burgers verminderen. Een open en constructieve dialoog is essentieel om tot de beste oplossingen te komen en ervoor te zorgen dat de lasten eerlijk worden verdeeld.

De gezamenlijke vakbonden doen een beroep op de regering om de belangen van de werkende bevolking te beschermen en ervoor te zorgen dat de voorgenomen btw-verhogingen de financiële druk op de burgers niet verder verhogen. Het is van groot belang dat de regering snel reageert op het verzoek van de vakbonden en opheldering biedt over de status van de wetswijziging.

Het is van essentieel belang dat de regering en de vakbeweging samenwerken om tot effectieve oplossingen te komen en ervoor te zorgen dat de financiële druk op de bevolking wordt verminderd. De gezamenlijke vakbonden benadrukken het belang van een open en constructieve dialoog om de belangen van de werkende bevolking te behartigen.

Het is van cruciaal belang dat de regering snel reageert op het verzoek van de gezamenlijke vakbonden en opheldering biedt over de status van de voorgenomen btw-verhogingen. Dit zal bijdragen aan transparantie en openheid in de besluitvorming en ervoor zorgen dat de belangen van de Surinaamse bevolking worden beschermd.

Het is belangrijk dat de regering de bezorgdheid van de vakbonden serieus neemt en actief zoekt naar oplossingen om de impact van de voorgenomen btw-verhogingen op de levensstandaard van de bevolking te beperken. Een constructieve samenwerking tussen de overheid en de vakbeweging is essentieel om tot effectieve maatregelen te komen die de financiële druk op de burgers verminderen.

Het is van cruciaal belang dat de regering en de vakbeweging gezamenlijk optrekken om tot weloverwogen beslissingen te komen die de belangen van de werkende bevolking beschermen. Een open en constructieve dialoog is noodzakelijk om tot de beste oplossingen te komen en ervoor te zorgen dat de lasten eerlijk worden verdeeld.

Het is onze hoop dat de regering snel reageert op het verzoek van de gezamenlijke vakbeweging en opheldering biedt over de status van de wetswijziging. Dit zal bijdragen aan transparantie en openheid in de besluitvorming en ervoor zorgen dat de belangen van de Surinaamse bevolking worden beschermd.

In deze tijden van economische uitdagingen is het van essentieel belang dat de regering en de vakbeweging nauw samenwerken om tot effectieve oplossingen te komen. De financiële druk op de bevolking kan niet worden genegeerd, en het is belangrijk dat de regering actief zoekt naar manieren om de impact van de voorgenomen btw-verhogingen te verzachten.

Het is onze hoop dat de regering en de vakbeweging samenwerken om tot weloverwogen beslissingen te komen die rekening houden met de belangen van de werkende bevolking en de financiële druk op de burgers verminderen. Een open en constructieve dialoog is essentieel om tot de beste oplossingen te komen en ervoor te zorgen dat de lasten eerlijk worden verdeeld.

De gezamenlijke vakbonden doen een beroep op de regering om de belangen van de werkende bevolking te beschermen en ervoor te zorgen dat de voorgenomen btw-verhogingen de financiële druk op de burgers niet verder verhogen. Het is van groot belang dat de regering snel reageert op het verzoek van de vakbonden en opheldering biedt over de status van de wetswijziging.

Het is van essentieel belang dat de regering en de vakbeweging samenwerken om tot effectieve oplossingen te komen en ervoor te zorgen dat de financiële druk op de bevolking wordt verminderd. De gezamenlijke vakbonden benadrukken het belang van een open en constructieve dialoog om de belangen van de werkende bevolking te behartigen.


Posted

in

by

Tags: