Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Toch geen ontwikkeling met SRD 65,8 miljard aan ontvangsten

Starnieuws – Toch geen ontwikkeling met SRD 65,8 miljard aan ontvangsten

Toch geen ontwikkeling met SRD 65,8 miljard aan ontvangsten

Afbeelding: Starnieuws – 01 Nov, 04:53
Bericht: Toch geen ontwikkeling met SRD 65,8 miljard aan ontvangsten
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 01 Nov, 04:53

Gedurende de periode van augustus 2020 tot en met augustus 2023 heeft de Surinaamse regering in totaal SRD 65,8 miljard aan inkomsten ontvangen, zo blijkt uit gegevens die kunnen worden geverifieerd in de overheidsfinanciële tabellen van het ministerie van Financiën en Planning. Deze periode beslaat 37 maanden, waarbij de regering in de verschillende jaren verschillende inkomsten heeft gegenereerd. In de eerste vijf maanden van haar ambtstermijn, van augustus tot en met december 2020, bedroegen de inkomsten SRD 3,73 miljard. In 2021 ontving de regering SRD 16,01 miljard, gevolgd door SRD 24,34 miljard in 2022. Van januari tot en met augustus 2023 waren de inkomsten SRD 21,73 miljard.

In vergelijking met de voorgaande regeringsperiode, die van augustus 2015 tot augustus 2020 besloeg en een totaal van 60 maanden, heeft de huidige regering in 37 maanden SRD 39,68 miljard meer aan inkomsten gegenereerd. Dit betekent dat de huidige regering 151,79% meer heeft ontvangen dan de vorige regering gedurende haar gehele ambtstermijn. Deze cijfers spreken de beweringen van de huidige coalitie tegen dat de staatskas leeg was en benadrukken tegelijkertijd het vermeende slechte financiële beheer van deze regering.

Het is echter opvallend dat, ondanks de aanzienlijk hogere inkomsten, de regering er niet in is geslaagd om de ontwikkeling te realiseren die zij beloofd had. Deze harde feiten weerspreken de claims van de huidige coalitie en tonen aan dat het financiële tekort niet is opgelost, ondanks de aanzienlijk hogere inkomsten. In een persconferentie van de regering op 3 oktober 2023 beweerde de minister van Financiën dat de regering werd geconfronteerd met een situatie waarin er slechts 50% aan inkomsten was tegenover 100% aan uitgaven. Het is teleurstellend vast te moeten stellen dat ondanks de 151,79% hogere inkomsten, dit tekort niet is weggewerkt.

Bovendien is het zorgwekkend dat ondanks de totale inkomsten van SRD 65,8 miljard, de levenskwaliteit van de bevolking niet is verbeterd ten opzichte van de situatie vóór het aantreden van deze regering. De minister benadrukte ook dat de regering succesvol was in het beheersen van de inflatie. Echter, de werkelijke inflatiecijfers vertellen een ander verhaal. In 2019 bedroeg de jaarlijkse gemiddelde inflatie in Suriname 4,4%, terwijl dit in 2020 steeg tot 34,9%. In 2021 was de inflatie 59,1%, en in 2022 bereikte deze 52,4%. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft voor dit jaar een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 36% voorspeld, wat aangeeft dat de regering de werkelijke inflatie heeft onderschat. Deze hoge inflatie heeft aanzienlijke gevolgen voor de koopkracht en de levensstandaard van de bevolking en duidt op het falen van het beleid om de lokale productie te stimuleren en de prijzen in toom te houden.

De hoge inflatie is een alarmerend teken dat het volk snel armer wordt, ondanks de aanzienlijke inkomsten van de regering. Het toont ook aan dat internationale financiële instellingen zoals het IMF geen oplossing bieden voor de problemen waarmee de bevolking wordt geconfronteerd. De voorgestelde btw-verhoging, die per 1 november van kracht wordt, zal naar verwachting de inflatie verder doen stijgen. Dit zal de financiële druk op de bevolking verder vergroten.

Het is verontrustend dat ondanks de aanzienlijke inkomsten, de regering er niet in is geslaagd om de sociale, maatschappelijke en economische uitdagingen aan te pakken waarmee het volk wordt geconfronteerd. De gezondheidszorg heeft te lijden onder gebrek aan middelen, het onderwijs wordt verwaarloosd, de veiligheid van burgers staat onder druk, en overheidsdiensten en goederen zijn voor velen onbetaalbaar geworden.

Het is verder schandalig dat de regering nog steeds verwijten maakt naar de vorige regering, terwijl de gepubliceerde cijfers de leugens en valse retoriek van de huidige coalitie weerleggen. Het is van het grootste belang dat de regering verantwoordelijkheid neemt voor haar beleid en handelen en streeft naar een effectief en verantwoord economisch en sociaal beleid. Dit is de enige manier om de uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd aan te pakken en te zorgen voor een betere toekomst voor de bevolking van Suriname.

Het verdrietige feit blijft dat ondanks de aanzienlijke financiële middelen die de regering heeft ontvangen, het welzijn van de bevolking niet is verbeterd. De bevolking verdient een transparante en verantwoordelijke overheid die de belangen van het volk voorop stelt en streeft naar duurzame ontwikkeling en welvaart voor iedereen. Het is van essentieel belang dat de regering haar verantwoordelijkheden serieus neemt en zich inspant om de uitdagingen aan te gaan en het vertrouwen van de bevolking te herwinnen. De cijfers spreken voor zich, en het is aan de regering om actie te ondernemen en te zorgen voor een betere toekomst voor Suriname.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: