Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Suriname en Nederland gaan kennis uitwisselen

Starnieuws – Suriname en Nederland gaan kennis uitwisselen

Suriname en Nederland gaan kennis uitwisselen

Afbeelding: Starnieuws – 07 Nov, 07:43
Bericht: Suriname en Nederland gaan kennis uitwisselen
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 07 Nov, 07:43

Het Makandra Project voor Kustbeheer en Stedelijke Veerkracht, dat onlangs werd afgetrapt, is een samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheidsinstellingen op verschillende gebieden, waaronder justitie, klimaat, water, defensie en politie. De nadruk van dit samenwerkingsverband ligt op kennisuitwisseling, zoals benadrukt door de plaatsvervangend ambassadeur van Nederland, Michiel Bierkens, tijdens de lancering van het project.

In Nederland worden vergelijkbare uitdagingen ervaren, zoals droogte en waterschaarste, en deze problemen vereisen geïntegreerde oplossingen. Het begrip ‘makandra’ staat centraal in dit programma, wat in Surinaamse termen ‘samen’ betekent. Dit project is gericht op het delen van kennis over drie belangrijke thema’s: water, bodem en klimaat.

Water is van essentieel belang voor ons dagelijks leven, maar het is van cruciaal belang om te evalueren of we in de toekomst nog steeds voldoende toegang tot water zullen hebben. Satish Mohan, waarnemend directeur Civieltechnische Werken bij het Surinaamse ministerie van Openbare Werken (OW), benadrukt de afhankelijkheid van water voor nagenoeg al onze economische activiteiten. De beschikbaarheid van water is van vitaal belang, en het is noodzakelijk om te anticiperen op veranderende omstandigheden.

Daarnaast is de bodem een cruciaal onderdeel van de economie, en het is belangrijk om de impact van klimaatverandering in andere landen te bestuderen, aangezien dit een wereldwijd probleem is dat grenzen overschrijdt. Het is niet alleen de taak van overheden, maar ook van experts, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) om bij te dragen aan dit project door hun specifieke deskundigheid in te brengen.

Bij de officiële aftrap van het project was minister Riad Nurmohamed van OW aanwezig. Hij onderstreepte de relevantie van de drie genoemde thema’s voor Suriname en benadrukte dat het vergroten van de nationale en internationale samenwerking een belangrijk aandachtspunt is. Door actief te reageren op de effecten van het veranderende klimaat, zullen zij de eerste fase van het project op gang brengen.

Minister Nurmohamed gaf aan dat, bij succes in de eerste fase, verdere stappen zullen worden ondernomen om het project uit te breiden naar de tweede en derde fase. Dit project is een veelbelovende stap in de richting van een veerkrachtigere toekomst voor zowel Suriname als Nederland.

Het Makandra Project is niet alleen een belangrijke mijlpaal voor de samenwerking tussen Suriname en Nederland, maar het biedt ook nieuwe perspectieven voor de aanpak van urgente kwesties met betrekking tot water, bodem en klimaatverandering. Dit initiatief zal de komende jaren ongetwijfeld een significante impact hebben op de veerkracht en duurzaamheid van beide landen.

De samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheidsinstellingen op het gebied van justitie, klimaat, water, defensie en politie is een belangrijke stap voorwaarts in het aanpakken van gedeelde uitdagingen. Het Makandra Project heeft tot doel kennis en expertise uit te wisselen om gezamenlijke oplossingen te vinden voor problemen zoals waterschaarste, droogte en klimaatverandering.

Michiel Bierkens, de plaatsvervangend ambassadeur van Nederland, benadrukte tijdens de kick-off van het project dat Nederland zelf ook te maken heeft met vergelijkbare problemen, waaronder watertekort en droogte. Hij onderstreepte het belang van geïntegreerde oplossingen en benadrukte dat “makandra,” wat in Surinaamse termen “samen” betekent, de kern is van dit programma.

Een van de belangrijkste thema’s van het Makandra Project is water. Satish Mohan, waarnemend directeur Civieltechnische Werken van het ministerie van Openbare Werken in Suriname, wees op het cruciale belang van water in ons dagelijks leven. Hij benadrukte dat het essentieel is om toekomstige toegang tot water te waarborgen en te onderzoeken hoe veranderingen in klimaatpatronen de beschikbaarheid van water kunnen beïnvloeden.

De bodem is een ander vitaal element voor economische activiteiten, en het is van belang om de impact van klimaatverandering in andere landen te bestuderen. Klimaatverandering kent geen grenzen, en daarom is het van groot belang dat experts, bedrijven en NGO’s zich actief inzetten voor het delen van hun deskundigheid in dit project.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in Suriname benadrukte de relevantie van de thema’s water, bodem en klimaat voor zijn land. Hij onderstreepte de noodzaak van nationale en internationale samenwerking om effectief te reageren op de uitdagingen die worden veroorzaakt door klimaatverandering en andere factoren.

Nurmohamed kondigde aan dat het project zal beginnen met de eerste fase en dat bij succes verdere stappen zullen worden ondernomen om de samenwerking uit te breiden naar de tweede en derde fase. Dit project markeert een belangrijke stap in de richting van een duurzamere en veerkrachtigere toekomst voor Suriname en Nederland.

Het Makandra Project is niet alleen een samenwerking tussen twee landen, maar ook een veelbelovend initiatief dat nieuwe perspectieven biedt voor het aanpakken van dringende vraagstukken met betrekking tot water, bodem en klimaatverandering. De impact van dit project zal in de komende jaren duidelijk worden en zal naar verwachting bijdragen aan een duurzamere en veerkrachtigere toekomst voor beide landen.

Het Makandra Project is een cruciale mijlpaal voor de samenwerking tussen Suriname en Nederland en biedt hoopvolle vooruitzichten voor het aanpakken van urgente kwesties met betrek


Posted

in

by

Tags: