Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Staatsbesluit conversie domeingrond al van kracht

Starnieuws – Staatsbesluit conversie domeingrond al van kracht

Staatsbesluit conversie domeingrond al van kracht

Afbeelding: Starnieuws – 01 Nov, 00:57
Bericht: Staatsbesluit conversie domeingrond al van kracht
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 01 Nov, 00:57

Vanaf vandaag is het mogelijk om domeingrond om te zetten naar eigendom, een nieuwe wending in het Surinaamse landbeleid. Het Staatsbesluit, dat deze conversie mogelijk maakt, is onlangs gepubliceerd in het Staatsblad en treedt per direct in werking. Dit besluit stelt burgers in staat om tot 2.500 vierkante meter blote eigendom van domeingrond te verkrijgen tegen een vast tarief van SRD 25 per vierkante meter. Bovendien wordt er een vereenvoudigde procedure geïntroduceerd voor de overdracht van blote eigendom.

Historisch gezien was het zo dat wanneer de overheid een stuk domeingrond in grondhuur of erfpacht uitgaf, de Staat nog steeds de volledige eigenaar bleef. De grondhuurder of erfpachter kon het recht van eigendom niet verwerven. Het nieuwe Staatsbesluit verandert deze dynamiek door de blote eigendom van de domeingrond over te dragen aan de grondhuurder of erfpachter. Dit betekent dat de ontvanger na de overdracht zowel de blote eigendom als het volledige eigendomsrecht zal bezitten, wat een aanzienlijke juridische verschuiving inhoudt.

Een van de belangrijkste doelen van dit besluit is om het proces van aanvragen voor de overdracht van blote eigendom van domeingrond te vereenvoudigen en transparanter te maken. Deze wijziging biedt burgers rechtszekerheid en moet hen aanmoedigen om te bouwen en te investeren in hun eigendommen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor toekomstige generaties. Dit geldt niet alleen voor woningbouw, maar ook voor tuinbouwactiviteiten en de bredere agrarische sector. Het is de bedoeling om deze overdracht te zien als een stimulans voor de agrarische gemeenschap en de algehele ontwikkeling van het land.

Het Staatsbesluit is echter niet van toepassing op alle gebieden. Domeingrond die is uitgegeven voor bebouwing en bewoning of voor tuinbouw, met een maximale grootte van 2.500 vierkante meter, komt in aanmerking voor conversie. Niet in aanmerking komen de woon- en leefgebieden van Inheemse Volken en Tribale Volken, natuurparken, natuurreservaten en gebieden die zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst. Deze uitzonderingen zijn belangrijk om de bescherming van inheemse gebieden en natuurlijke erfgoederen te waarborgen.

De conversie van domeingrond naar eigendom is een opvallende ontwikkeling in het Surinaamse landbeleid en heeft potentieel verreikende gevolgen voor burgers die al lang hebben gewacht op de kans om hun grond in eigendom te verwerven. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van landbouw- en woongebieden, en kan bijdragen aan de algehele economische groei van het land.

Dit Staatsbesluit opent de deur naar eigendomsverwerving en ontwikkeling op een breder scala van terreinen en biedt burgers de kans om hun eigen stukje Surinaamse grond te bezitten. Het moet echter zorgvuldig worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de uitzonderingen en beperkingen worden nageleefd en dat de rechten en belangen van inheemse gemeenschappen en natuurlijke erfgoederen worden beschermd. Al met al is deze stap een belangrijke stap voorwaarts in het Surinaamse landbeleid en zal naar verwachting positieve veranderingen teweegbrengen voor de burgers en het land als geheel.

De publicatie van dit Staatsbesluit in het Staatsblad markeert een nieuw hoofdstuk in het Surinaamse landbeleid en opent de deur naar eigendomsverwerving en ontwikkeling voor de bevolking. Het zal interessant zijn om te zien hoe deze veranderingen zich in de praktijk zullen vertalen en welke impact ze zullen hebben op de Surinaamse samenleving en economie. Deze ontwikkeling biedt ongetwijfeld nieuwe kansen en uitdagingen voor zowel de overheid als de burgers, en zal zorgvuldig moeten worden gemonitord om ervoor te zorgen dat de beoogde doelstellingen worden bereikt en dat de rechten en belangen van alle belanghebbenden worden beschermd.

De mogelijkheid om domeingrond om te zetten in eigendom is een belangrijke stap in het versterken van de rechtszekerheid en het bevorderen van eigendomsrechten in Suriname. Dit kan bijdragen aan een toename van investeringen in onroerend goed en de ontwikkeling van woongebieden en tuinbouw, waardoor de economische groei en welvaart in het land worden gestimuleerd. Het is een welkome ontwikkeling voor degenen die al lang hebben gewacht op de kans om hun grond in eigendom te verwerven.

Het is echter belangrijk op te merken dat deze conversiemogelijkheid niet van toepassing is op alle gebieden, aangezien bepaalde gebieden zijn uitgezonderd om de bescherming van inheemse gebieden en natuurlijke erfgoederen te waarborgen. Het is van cruciaal belang dat de overheid ervoor zorgt dat deze uitzonderingen strikt worden nageleefd en dat de rechten en belangen van inheemse gemeenschappen en natuurlijke erfgoederen worden beschermd.

Al met al biedt dit Staatsbesluit nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van Surinaamse grond en de economie, terwijl het tegelijkertijd de rechten en belangen van alle betrokkenen waarborgt. Het is een stap in de goede richting en zal naar verwachting positieve veranderingen teweegbrengen in het Surinaamse landbeleid en de samenleving als geheel. We blijven de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen en hopen dat deze veranderingen bijdragen aan de groei en welvaart van het land.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de implementatie van dit Staatsbesluit van groot belang is en dat het zorgvuldig moet worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de beoogde doelstellingen worden bereikt. Dit zal vereisen dat de overheid effectieve maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de conversieprocedure eerlijk en transparant verloopt en dat de rechten van alle belanghebbenden worden gerespecteerd.

Al met al is de mogelijkheid om domeingrond om te zetten in eigendom een welkome ontwikkeling voor Suriname en biedt het nieuwe kansen voor zowel burgers als investeerders. Het zal interessant zijn om te zien hoe deze veranderingen zich in de praktijk zullen vertalen en welke impact ze zullen hebben op de economie en de samenleving als geheel. Het is een veelbelovende stap in de richting van economische groei en welvaart voor het land.


Posted

in

by

Tags: