Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Somohardjo moet indexering pensioenen aanhouden

Starnieuws – Somohardjo moet indexering pensioenen aanhouden

Somohardjo moet indexering pensioenen aanhouden

Afbeelding: Starnieuws – 02 Nov, 08:53
Bericht: Somohardjo moet indexering pensioenen aanhouden
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 02 Nov, 08:53

President Chan Santokhi heeft minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken verzocht om tijdelijk de uitvoering van het Staatsbesluit inzake de Indexering van Pensioenen van het Algemeen Pensioenfonds (APF) op te schorten. Dit verzoek komt na een reactie van de voorzitters van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de ASFA Alliantie Plus, die de gelegenheid krijgen om noodzakelijke aanpassingen voor te stellen. De bedrijfslevenorganisaties waren in protest gegaan nadat minister Somohardjo het besluit tot indexering van de pensioenen had aangekondigd. Dit besluit verhoogde de pensioenen van deelnemers aanzienlijk, van SRD 300 naar een minimum van SRD 1.350, met een maximale grondslag van SRD 22.500. Het Algemeen Pensioenfonds is onder de bevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, en de indexering was gebaseerd op een minimum uurloon van SRD 20, met het oog op toekomstige aanpassingen, en zou op 1 januari 2023 van kracht worden.

De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, had aanvankelijk aangegeven tegen het terugdraaien van de pensioenverhoging te zijn nadat de VSB en de ASFA Alliantie Plus hun bezwaren hadden geuit. President Santokhi is echter van mening dat er solide argumenten zijn ingebracht die de tijdelijke opschorting van het Staatsbesluit van 7 augustus 2023 rechtvaardigen. Hij pleit voor verdere dialoog om geconstateerde tekortkomingen te bespreken voordat uitvoeringsrichtlijnen worden uitgegeven.

Deze ontwikkelingen zijn afkomstig van een bericht op Starnieuws, waarin het verzoek van president Santokhi aan minister Somohardjo wordt belicht en de context van het besluit tot pensioenindexering wordt beschreven. Het is van groot belang om te begrijpen waarom deze kwestie zo prominent is geworden en welke gevolgen het kan hebben voor de samenleving.

In de brief van de president aan de minister, die beschikbaar is voor download op de officiële website, wordt de redenering achter het verzoek tot opschorting van de pensioenindexering uiteengezet. Het is van belang om te begrijpen wat dit verzoek betekent voor de deelnemers van het APF en hoe het de financiële situatie van gepensioneerden zou kunnen beïnvloeden.

Het oorspronkelijke besluit tot pensioenindexering, dat op 7 augustus 2023 werd genomen door minister Somohardjo, heeft tot veel discussie geleid in de Surinaamse samenleving. Dit besluit verhoogde de pensioenen van deelnemers aan het Algemeen Pensioenfonds (APF) aanzienlijk, van een laag bedrag van SRD 300 naar een minimum van SRD 1.350, met een maximale grondslag van SRD 22.500. De indexering was gebaseerd op het minimum uurloon van SRD 20, met het oog op toekomstige aanpassingen. Dit zou oorspronkelijk van kracht worden op 1 januari 2023.

De reactie van de voorzitters van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de ASFA Alliantie Plus op dit besluit was echter zeer kritisch. Ze uitten hun bezorgdheid over de financiële haalbaarheid van de verhoging van de pensioenen en stelden dat dit besluit nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de economie en de begroting van Suriname. Het was deze reactie die president Santokhi heeft aangespoord om het Staatsbesluit tijdelijk op te schorten en de bedrijfslevenorganisaties de gelegenheid te geven om noodzakelijke aanpassingen voor te stellen.

De verhoging van de pensioenen was ongetwijfeld bedoeld om de levenskwaliteit van gepensioneerden in Suriname te verbeteren en hen te helpen om te gaan met de stijgende kosten van levensonderhoud. Echter, de kritiek van de VSB en de ASFA Alliantie Plus benadrukt het belang van een evenwichtige benadering bij het nemen van dergelijke beslissingen, waarbij zowel de behoeften van de gepensioneerden als de financiële stabiliteit van het land in overweging moeten worden genomen.

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) speelt een cruciale rol in het ondersteunen van gepensioneerden in Suriname. Het is verantwoordelijk voor het verstrekken van pensioenuitkeringen aan deelnemers op basis van hun bijdragen. De verhoging van de pensioenen zou ongetwijfeld een welkome ontwikkeling zijn voor veel gepensioneerden die hebben gestreden tegen de stijgende kosten van levensonderhoud en de economische uitdagingen in het land.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het beheer en de regulering van het APF, en minister Bronto Somohardjo heeft het besluit tot pensioenindexering genomen op basis van een minimum uurloon van SRD 20. Deze aanpak is ontworpen om de pensioenen in lijn te brengen met de reële kosten van levensonderhoud en toekomstige aanpassingen mogelijk te maken.

De reactie van de VSB en de ASFA Alliantie Plus was echter sterk, en zij uitten hun bezorgdheid over de financiële gevolgen van deze beslissing. Zij wezen op de mogelijke impact op de begroting en economische stabiliteit van Suriname, en dit bracht de kwestie in het middelpunt van het publieke debat.

De opschorting van het Staatsbesluit, zoals voorgesteld door president Santokhi, is bedoeld om ruimte te bieden voor verdere besprekingen en aanpassingen voordat de uitvoeringsrichtlijnen worden vastgesteld. Dit benadrukt het belang van overleg en samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden om tot een


Posted

in

by

Tags: