Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Regering wil binnen vijf jaar kwik in de ban doen

Starnieuws – Regering wil binnen vijf jaar kwik in de ban doen

Regering wil binnen vijf jaar kwik in de ban doen

Afbeelding: Starnieuws – 10 Nov, 16:31
Bericht: Regering wil binnen vijf jaar kwik in de ban doen
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 10 Nov, 16:31

De Surinaamse regering streeft ernaar om het gebruik van kwik binnen vijf jaar uit te faseren, met als doel te voldoen aan de verplichtingen van het Minamata-verdrag. Minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) erkent de uitdagingen die gepaard gaan met het behalen van deze ambitieuze doelstelling binnen de gestelde termijn, maar hij heeft de belofte gedaan om een gedetailleerd plan te ontwikkelen om dit te realiseren. Het gebruik van kwik, vooral in de goudwinning in Suriname, heeft aanzienlijke negatieve gevolgen voor zowel mens als milieu.

Tijdens een presentatie, geleid door ROM-directeur Ritesh Sardjoe en consultant voor het Nationaal Actieplan Nathalie Emanuels, wees president Chan Santokhi op het wereldwijde bekend zijn van de producenten van kwik. Hij benadrukte dat het stopzetten van de productie bij deze bedrijven de uitfasering aanzienlijk zou vergemakkelijken. President Santokhi benadrukte ook de complexiteit van de goudsector, met zowel legale als illegale activiteiten. Hij kondigde aan dat er volgende week een concreet plan moet worden gepresenteerd over de ordening van de goudsector.

Tijdens de presentatie op woensdag benadrukte de president dat belanghebbenden in de sector, waaronder skalian-houders, zullen worden betrokken bij het ombouwen van hun systemen tot gesloten systemen. ZIJIN Mining, dat de Rosebel goudmijn heeft overgenomen van Iamgold, heeft zich bereid verklaard om trainingen te verzorgen om lokale gouddelvers te leren werken zonder gebruik van kwik. Er zal een overleg plaatsvinden met de gehele sector om dit proces in goede banen te leiden.

Het streven om kwikgebruik uit te faseren is ingegeven door de ernstige gevolgen die het heeft voor zowel menselijke gezondheid als het milieu. Kwik hecht zich aan goud tijdens de extractie, maar bij verhitting komt het vrij en verdampt het, om elders neer te slaan via regen. Dit proces draagt bij aan milieuvervuiling en heeft schadelijke effecten op de lokale gemeenschappen.

Het aanpakken van kwikgebruik in de goudsector is een complexe taak, gezien de variëteit aan activiteiten en betrokken belanghebbenden. Het betrekken van zowel legale als illegale operaties maakt het streven naar een kwikvrije goudwinning des te uitdagender. De betrokkenheid van ZIJIN Mining en andere belanghebbenden in het vinden van duurzame alternatieven en het verstrekken van trainingen aan lokale gouddelvers is een positieve stap in de richting van een milieuvriendelijkere en gezondere goudwinning in Suriname.

Deze ontwikkelingen, zoals gerapporteerd door Starnieuws, benadrukken de inspanningen van de Surinaamse regering om milieuvriendelijke praktijken te bevorderen en tegelijkertijd de goudsector te reguleren. De aangekondigde plannen zullen de komende jaren cruciaal zijn in het bepalen van de duurzaamheid en milieubewustzijn van de Surinaamse goudwinning.


Posted

in

by

Tags: