Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Regering doet water bij de wijn

Starnieuws – Regering doet water bij de wijn

Regering doet water bij de wijn

Afbeelding: Starnieuws – 12 Nov, 00:01
Bericht: Regering doet water bij de wijn
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 12 Nov, 00:01

De Surinaamse regering toont bereidheid om samen met de vakbonden de belastingschijven aan te passen en extra tegemoetkomingen te bieden aan individuen in de laagste inkomenscategorie. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de extra kosten die zijn ontstaan na de invoering van de gewijzigde Wet op de Belasting Toegevoegde Waarde (btw) op te vangen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een algehele herziening van de btw-wetgeving in het land.

President Chan Santokhi benadrukte tijdens gesprekken met de collectieve vakbeweging de gezamenlijke inzet van de regering en de vakbonden om verbeteringen in de samenleving door te voeren. Hij streeft naar een positieve impact op de gehele bevolking en onderstreepte de bereidheid om over diverse onderwerpen te onderhandelen. Het staatshoofd gaf aan dat er ruimte is voor discussie en dat er een toewijding bestaat om passende oplossingen te vinden.

Om de extra kosten die voortkomen uit de nieuwe btw-wetgeving terug te geven aan de samenleving, is besloten om parallel op meerdere fronten te werken. Technische teams zullen concrete oplossingen onderzoeken en implementeren. Hoewel alle partijen het belang van de btw-wet erkennen, zijn ze het erover eens dat aanpassingen noodzakelijk zijn.

Bij het overleg op het Kabinet van de President waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende vakbonden, waaronder de Progressieve Vakcentrale C-47, SPB, VRM, COL, FOLS, evenals de veiligheids- en gezondheidsbonden. Het clusterteam van ministers, het onderhandelingsorgaan en de belastingdienst waren ook betrokken bij de besprekingen.

Tijdens de vergadering zijn diverse voorstellen met betrekking tot de btw-wetgeving aan bod gekomen. De vakbonden hebben verzocht om tijdelijk de heffing op brandstof en nutsvoorzieningen op te heffen. Echter, volgens de regering is dit niet mogelijk vanwege wetgeving die is afgekondigd in De Nationale Assemblée. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning herhaalde dat het opheffen van deze heffingen ernstige gevolgen zou hebben voor de financiële huishouding van de staat, met name voor het uitbetalen van salarissen en pensioenen.

Als alternatief heeft de regering enkele werkbare voorstellen gepresenteerd, waaronder het versterken van de belastingdienst en het verkrijgen van middelen uit de goudsector en grondconversie. Ondanks de uitdagingen is de regering bereid om de mogelijkheden te onderzoeken om tegemoet te komen aan de wensen van de vakbonden. Het overleg zal worden voortgezet om tot passende oplossingen te komen.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: