Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Ramadhin: 150% salarisverhoging voor artsen kan niet

Starnieuws – Ramadhin: 150% salarisverhoging voor artsen kan niet

Ramadhin: 150% salarisverhoging voor artsen kan niet

Afbeelding: Starnieuws – 02 Nov, 14:07
Bericht: Ramadhin: 150% salarisverhoging voor artsen kan niet
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 02 Nov, 14:07

Het is opvallend hoe de spanningen tussen Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en de Vereniging van Regionale Gezondheidsdienst Artsen (VRA) zich hebben verdiept. De minister uit zijn verbazing over de verscherpte acties van de VRA en benadrukt dat er een verkeerde interpretatie is van zijn rol met betrekking tot het wensenpakket van de artsen. Dit nieuws, zoals gerapporteerd door Starnieuws, werpt licht op een complexe situatie in de gezondheidszorgsector van Suriname, waarbij financiële eisen en arbeidsomstandigheden in het middelpunt van de aandacht staan.

De kern van het geschil draait om de vraag van de VRA om een loonsverhoging van maar liefst 150 procent. Minister Ramadhin wijst dit verzoek echter resoluut af, aangezien hij van mening is dat een dergelijke loonsverhoging op dit moment niet haalbaar is. Daarnaast zijn er andere eisen van artsen die in dienst zijn van de overheid, die volgens Ramadhin niet gebruikelijk zijn en afwijken van de gangbare praktijk.

De VRA is van mening dat de minister geen gesprekspartner is in deze kwestie en dat de directie van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) de juiste partij is om mee te onderhandelen. De onderhandelingen zijn echter al maanden aan de gang zonder noemenswaardige vooruitgang. Het lijkt erop dat er een kloof is ontstaan tussen de eisen van de artsen en de bereidheid van de overheid om aan deze eisen te voldoen.

Op 23 oktober werd Minister Ramadhin uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn bij de onderhandelingen tussen de VRA en de directie van de RGD. Tijdens deze bijeenkomst werden de uiteenlopende standpunten besproken. De VRA had verzocht om hun verzoek voor een loonsverhoging en andere zaken voor te leggen aan de clusterministers die verantwoordelijk zijn voor loonsverhogingen. Het verzoek voor een loonsverhoging van 150 procent werd echter als onrealistisch bestempeld, zowel door Minister Ramadhin als door de minister van Financiën en Planning.

Het lijkt erop dat er nu sprake is van een impasse, waarbij de VRA vasthoudt aan haar eisen, terwijl de overheid en de directie van de RGD niet bereid zijn om hieraan toe te geven. Minister Ramadhin heeft zelfs benadrukt dat de acties die de artsen voeren in strijd zijn met internationale arbeidsnormen, met name de ILO-conventie.

Terwijl de VRA doorgaat met haar acties, is de situatie in de gezondheidszorg in Suriname verre van optimaal. De middagpoli is hervat, maar de weekenddiensten zijn nog steeds verstoord. Minister Ramadhin wijst erop dat de VRA ook probeert af te wijken van toelagen die zijn overeengekomen voor het personeel van de RGD, wat de kwestie nog ingewikkelder maakt.

Het lijkt erop dat de eisen van de VRA aanzienlijk afwijken van wat als gangbaar wordt beschouwd in de gezondheidszorgsector. Minister Ramadhin benadrukt dat de VRA zich aan de overeenkomst moet houden en dat het werk moet worden uitgevoerd zoals overeengekomen. Als dit niet gebeurt, zullen er maatregelen worden genomen.

Deze situatie werpt een schaduw over de gezondheidszorg in Suriname, aangezien de patiëntenzorg wordt verstoord door de lopende conflicten tussen de VRA en de overheid. De Minister en de directie van de RGD lijken bereid te zijn om te blijven onderhandelen, maar ze willen dit doen zonder de druk van acties en stakingen. Het is van cruciaal belang dat er een oplossing wordt gevonden om de patiëntenzorg te waarborgen en verdere escalatie te voorkomen. Het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is om tot een bevredigende overeenkomst te komen en de gezondheidszorg in Suriname te verbeteren.


Posted

in

by

Tags: