Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Raghoebarsing: Evaluatie BTW-wet niet ten koste van stabiliteit

Starnieuws – Raghoebarsing: Evaluatie BTW-wet niet ten koste van stabiliteit

Raghoebarsing: Evaluatie BTW-wet niet ten koste van stabiliteit

Afbeelding: Starnieuws – 10 Nov, 00:01
Bericht: Raghoebarsing: Evaluatie BTW-wet niet ten koste van stabiliteit
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 10 Nov, 00:01

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën geeft toe dat er herzieningen nodig zijn in de BTW-wetgeving. Zowel de regering Ravaksur als de protesterende vakbonden zijn het erover eens dat er enkele kanttekeningen geplaatst moeten worden bij de huidige BTW-wet. Raghoebarsing benadrukt echter dat een herziening van de wet niet mag afdoen aan het ingezette beleid van stabiliteit. Hij erkent dat deze stabiliteit concreter zichtbaar moet worden in het dagelijks leven.

Tijdens een gesprek tussen Ravaksur en de regering is overeengekomen dat wat op macro-economisch niveau is opgebouwd en hersteld, behouden moet blijven. Raghoebarsing noemt hierbij specifiek de gestabiliseerde wisselkoers, de toegenomen kasreserve, een dalende inflatie en het herstel van instituten zoals de Centrale Bank van Suriname. Hij benadrukt dat de vakbonden niet pleiten voor de afschaffing van de BTW, maar wel voor een betere toepassing ervan. Volgens Raghoebarsing zoekt de regering naar ruimte om verbeteringen aan te brengen, maar benadrukt dat dit niet van de ene op de andere dag kan worden gerealiseerd.

De minister benadrukt dat het niet aan het parlement is om veranderingen aan te brengen in de door het college goedgekeurde BTW-wet. Hij wijst op het belang van overleg en samenwerking om tot oplossingen te komen. Hoewel de actievoerende vakbonden verwachten dat de regering in het weekend met een oplossing komt, blijft er actie gepland voor maandag. Leerkrachten blijven vandaag en morgen thuis, zoals ook gisteren het geval was.

Raghoebarsing verduidelijkt dat de verhoging van de BTW op brandstof niet bedoeld is om kwetsbare groepen te treffen, maar eerder om salarissen en toelagen te verbeteren en te waarborgen. Hij erkent dat de huidige BTW-wetgeving niet perfect is en verbeteringen behoeft, maar benadrukt dat dit niet ten koste mag gaan van het ingezette beleid. Als de BTW-inkomsten wegvallen, waarschuwt de minister dat het direct gevolgen zal hebben voor de uitbetaling van salarissen en de elektriciteitsvoorziening.

Raghoebarsing erkent de moeilijkheden voor zowel de samenleving als de regering en wijst op de geleidelijke stappen die worden genomen. Hij benadrukt dat ondanks de kleine stappen, het behoud van rust en orde van het grootste belang is. De minister erkent tevens de noodzaak van aanvullende maatregelen om signalen van prijsopdrijving aan te pakken.


Posted

in

by

Tags: