Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Radjie Rijst Industrie gaat intrekking terrein niet accepteren

Starnieuws – Radjie Rijst Industrie gaat intrekking terrein niet accepteren

Radjie Rijst Industrie gaat intrekking terrein niet accepteren

Afbeelding: Starnieuws – 06 Nov, 02:56
Bericht: Radjie Rijst Industrie gaat intrekking terrein niet accepteren
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 06 Nov, 02:56

De Stichting Radjie Rijst Industrie, vertegenwoordigd door hun raadsman Greg Sitaram, heeft met grote verbazing en ongenoegen gereageerd op de intrekking van het recht op grondhuur voor hun terrein in Nickerie. Het nieuws over deze intrekking kwam voor hen als een donderslag bij heldere hemel, zonder enige vorm van communicatie of voorafgaande waarschuwing. De enige informatie die de stichting kreeg, was via de media, wat de situatie nog verwarrender maakte.

Volgens de stichting is er geen enkele twijfel over het feit dat zij de juiste procedures hebben gevolgd bij het aanvragen en verkrijgen van het grondhuurrecht. Ze benadrukken dat ze te goeder trouw hebben gehandeld en dat de beslissing om hun recht op grondhuur in te trekken volkomen onverwacht en ongerechtvaardigd is.

Wat de situatie nog complexer maakt, is het feit dat de stichting inmiddels een hypotheek heeft gevestigd op het perceel waarvoor ze grondhuur hadden verkregen. Met de opbrengst van deze lening hebben ze aanzienlijke investeringen gedaan om een groot deel van het perceel gereed te maken voor rijstproductie. De vraag rijst nu wat de Staat van plan is te doen met betrekking tot deze investeringen en de lopende hypotheek.

De Stichting Radjie Rijst Industrie is een belangrijk onderdeel van een consortium dat zich toelegt op de productie en export van rijst. De situatie is verder gecompliceerd doordat er onduidelijkheid bestaat over de juridische status van het perceel. Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft verklaard dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij slechts de beschikking heeft over het perceel, zonder dat er een juridische titel op de grond rust.

De raadsman, Greg Sitaram, verwijst naar het Decreet Uitgifte Domeingrond om aan te tonen dat de minister van Grondbeleid en Bosbeheer exclusief bevoegd is om domeingrond in grondhuur, huur en gebruik uit te geven namens de Staat Suriname. Hij benadrukt dat het toenmalige ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen niet de bevoegdheid had om enige rechten toe te kennen aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, waardoor de beslissing onrechtmatig lijkt.

Het is zorgwekkend dat politici uit Nickerie zonder gedegen onderzoek uitspraken hebben gedaan over rechten die niet bestaan en in strijd zijn met de wet. Sitaram noemt dit onverantwoordelijk en benadrukt dat van gekozen volksvertegenwoordigers mag worden verwacht dat ze eerst gedegen onderzoek verrichten voordat ze publiekelijk uitspraken doen.

De Stichting Radjie Rijst Industrie blijft standvastig in hun overtuiging dat ze recht hebben op juridische bescherming en vertegenwoordiging door de gekozen parlementariërs in Nickerie. Ze benadrukken dat ze bereid zijn om volledige medewerking te verlenen aan de Staat om tot juridisch correcte beslissingen te komen en hopen dat de Staat de zaak opnieuw zal overwegen voordat definitieve beslissingen worden genomen.

In de nasleep van deze controversiële ontwikkelingen zal de Stichting Radjie Rijst Industrie, in samenwerking met hun raadsman, de zaak zorgvuldig evalueren en stappen ondernemen die zij noodzakelijk achten om hun belangen te beschermen. Ze hopen dat de Staat rekening zal houden met hun perspectief en bereidheid om mee te werken aan een juridisch correcte oplossing voor deze kwestie.


Posted

in

by

Tags: