Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Radjie Rijst Industie gaat intrekking terrein niet accepteren

Starnieuws – Radjie Rijst Industie gaat intrekking terrein niet accepteren

Radjie Rijst Industie gaat intrekking terrein niet accepteren

Afbeelding: Starnieuws – 06 Nov, 02:56
Bericht: Radjie Rijst Industie gaat intrekking terrein niet accepteren
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 06 Nov, 02:56

Stichting Radjie Rijst Industrie reageert op de verrassende intrekking van de beschikking voor een terrein in Nickerie en betwist dat er enige communicatie heeft plaatsgevonden over deze kwestie. De stichting kwam op de hoogte van de intrekking via de media en benadrukt dat zij altijd de juiste procedures heeft gevolgd bij de aanvraag en verkrijging van het grondhuurrecht. Ze voelt zich betrokken bij een politiek conflict binnen de regeringscoalitie en betreurt dit.

Bovendien heeft de stichting een hypotheek gevestigd op het perceel dat ze in grondhuur heeft verkregen en heeft ze aanzienlijke investeringen gedaan om het perceel klaar te maken voor rijstproductie. Dit roept de vraag op hoe de staat hiermee zal omgaan, aangezien de stichting deel uitmaakt van een consortium dat zich richt op de productie en export van rijst.

Het is belangrijk om te verduidelijken dat het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) destijds, toen Natuurlijke Hulpbronnen het perceel ter beschikking stelde aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), geen juridische titel op de grond heeft verleend. Het Decreet Uitgifte Domeingrond geeft aan dat de minister van GBB exclusief bevoegd is om domeingrond in grondhuur en gebruik uit te geven aan derden namens de Staat Suriname. Artikel 2 van dit decreet beschrijft wie in aanmerking komt voor het beperkt zakelijk recht van grondhuur.

Volgens Greg Sitaram, de raadsman van de stichting, had het toenmalige ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen niet de bevoegdheid om enige rechten aan LVV te verlenen. Hij benadrukt dat politici uit Nickerie, zonder grondig onderzoek te verrichten, uitspraken doen over niet-bestaande rechten of handelen in strijd met de wet, wat hij onverantwoordelijk acht.

Sitaram benadrukt dat zaken eerst grondig moeten worden onderzocht voordat ze openbaar worden gemaakt, vooral door gekozen volksvertegenwoordigers. De stichting is van mening dat zij opgericht is volgens de Surinaamse wet en daarom recht heeft op rechtsbescherming en vertegenwoordiging door de gekozen parlementariërs in Nickerie.

De stichting zal samen met haar raadsman de zaak evalueren en verdere stappen ondernemen op basis van de beslissingen die de Staat neemt. Ze hoopt dat de Staat de zaak opnieuw zal bekijken voordat er definitieve beslissingen worden genomen en is bereid om volledige medewerking te verlenen om tot juridisch correcte besluiten te komen. De stichting blijft hopen op een rechtvaardige oplossing in deze kwestie.

Het is van cruciaal belang dat de belangen van alle partijen in deze zaak worden afgewogen en dat er transparante en rechtvaardige beslissingen worden genomen om de situatie op te lossen. Het is duidelijk dat deze kwestie complex is en verdere juridische analyse en onderhandelingen vereist. We kijken uit naar verdere ontwikkelingen in deze zaak en hopen op een vreedzame en eerlijke oplossing voor alle betrokken partijen.

Bron: Starnieuws (https://www.starnieuws.com)


Posted

in

by

Tags: