Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – President via Barbados naar Saoedi-Arabië vertrokken

Starnieuws – President via Barbados naar Saoedi-Arabië vertrokken

President via Barbados naar Saoedi-Arabië vertrokken

Afbeelding: Starnieuws – 14 Nov, 08:41
Bericht: President via Barbados naar Saoedi-Arabië vertrokken
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 14 Nov, 08:41

President Chan Santokhi heeft vanochtend vroeg zijn reis aangevangen naar Barbados, met als volgende bestemming Saoedi-Arabië. Deze reis staat in het teken van een belangrijke Caricomtop die op 16 en 17 november 2023 in Riyad zal plaatsvinden. Deze top, gefinancierd door Saoedi-Arabië, zal alle veertien regeringsleiders van het Caribisch gebied samenbrengen.

Terwijl President Santokhi vertrekt voor deze internationale bijeenkomst, is Suriname getuige van toenemende onrust en acties binnen het land. Een grote demonstratie staat gepland voor vandaag om 9.00 uur. De president heeft de situatie erkend maar ziet zijn rol als staatshoofd als evenzeer van belang.

De Communicatiedienst Suriname heeft gemeld dat de banden tussen Saoedi-Arabië en de Caricom-regio in de afgelopen twee jaar zijn versterkt, met meerdere bezoeken van hoge Saoedische regeringsvertegenwoordigers aan de regio. Deze ontmoeting markeert een keerpunt voor de Caricom-regio in het versterken van de relatie met Saoedi-Arabië.

De agenda van de top omvat cruciale onderwerpen zoals klimaatverandering, olie en gas, ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de internationale economische situatie. De focus zal voornamelijk liggen op de samenwerking tussen Caricom, vooral Suriname, en Saoedi-Arabië.

President Santokhi zal een toespraak houden en het belang van deze ontmoeting voor de Caricom-gemeenschap en Suriname benadrukken. Suriname herbergt een aanzienlijke moslimgemeenschap, georganiseerd in meer dan 25 organisaties. Recentelijk heeft de president gesprekken gevoerd met de minister van Staat, Adel bin Ahmed Al Jubeir, over het vergemakkelijken van de bedevaart naar Mekka voor Surinaamse pelgrims, inclusief visumvereenvoudigingen en logistieke ondersteuning.

Er wordt gesproken over verdere samenwerking tussen Suriname en Saoedi-Arabië, waarbij een technisch team van het Saoedi-Arabische Ontwikkelingsfonds deze week Suriname bezocht. Dit bezoek kan leiden tot financiering van projecten op basis van schenkingen of leningen tegen lage rentetarieven, wat op lange termijn voordelen kan bieden voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname.

President Santokhi heeft uitgebreid overleg gepleegd binnen de regering en het politieke veld over zijn reis onder de huidige omstandigheden, gezien de binnenlandse ontwikkelingen, waaronder recente acties van vakbonden. Hij acht het echter van cruciaal belang om zijn rol als staatshoofd te vervullen in het verbeteren van internationale betrekkingen en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden.

De president heeft het cluster van ministers gemandateerd om de gesprekken met de vakbonden voort te zetten. Gesprekken met Ravaksur en C 47 zijn positief verlopen, en er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten om deze afspraken te bekrachtigen.

Tijdens zijn afwezigheid zal de president continu op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en indien nodig ook direct contact onderhouden via virtuele platforms met de georganiseerde vakbond. Hij verzekert het publiek dat orde en rust gehandhaafd zullen worden, waarvoor de gewapende machten de nodige voorbereidingen hebben getroffen.

President Santokhi roept alle sectoren op – overheid, bedrijfsleven en vakbeweging – om gezamenlijk bij te dragen aan het herstel en de toekomst van Suriname. Hij benadrukt de noodzaak voor een constructieve bijdrage vanuit de gehele samenleving om het land weer tot bloei te brengen.


Posted

in

by

Tags: