Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – President deelt Kabalebo mee: Alle activiteiten Goldline Mining gestopt

Starnieuws – President deelt Kabalebo mee: Alle activiteiten Goldline Mining gestopt

President deelt Kabalebo mee: Alle activiteiten Goldline Mining gestopt

Afbeelding: Starnieuws – 06 Nov, 06:51
Bericht: President deelt Kabalebo mee: Alle activiteiten Goldline Mining gestopt
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 06 Nov, 06:51

President Chan Santokhi heeft aangekondigd dat alle activiteiten van Goldline Mining NV in Kabalebo voor een periode van zes maanden zijn stopgezet, in een poging de zaak grondig te onderzoeken. Deze aankondiging komt nadat Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen aan de president heeft gerapporteerd dat hij de concessies van Goldline Mining NV niet kan intrekken vanwege juridische correctheid. President Santokhi benadrukte echter dat hij gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om de concessies te schorsen, en alle werkzaamheden zijn onmiddellijk stilgelegd.

De president gaf aan dat als de minister niet in staat is om de concessies in te trekken, hij de bevoegdheid heeft om alle activiteiten stop te zetten en een diepgaand onderzoek in te stellen. Gedurende deze zes maanden zal er grondig onderzoek worden gedaan naar de impact op het milieu en de betrokkenheid van de lokale bevolking, waarbij experts zullen worden geraadpleegd. Een van de belangrijkste zorgen van de regering is de mogelijke vervuiling van de rivier, die van cruciaal belang is voor de rijstbouw in het gebied.

President Santokhi benadrukte dat geen enkele activiteit meer mag plaatsvinden gedurende deze periode en dat de gebruikte machines niet geschikt zijn voor zandwinning. De bescherming van de lokale gemeenschap staat voorop, en de regering zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hun belangen worden behartigd.

De beslissing om de concessies van Goldline Mining NV in Kabalebo op te schorten, kwam na een vergadering georganiseerd door districtscommissaris Josta Lewis met de lokale gemeenschap. Tijdens deze vergadering werd besloten om de president te verzoeken om de concessies in te trekken, en de president heeft dit verzoek persoonlijk aan de gemeenschap meegedeeld tijdens zijn bezoek aan Apoera op zondag.

Deze maatregel heeft tot veel discussie en speculatie geleid, met verschillende belanghebbenden die hun standpunten hebben geuit over de kwestie. Het is duidelijk dat Goldline Mining NV en haar activiteiten in Kabalebo het middelpunt zijn geworden van een complexe en gevoelige kwestie.

Het besluit van president Santokhi om de activiteiten van Goldline Mining NV op te schorten, heeft zowel steun als kritiek gekregen vanuit verschillende sectoren van de samenleving. Voorstanders van de maatregel prijzen de regering voor haar proactieve benadering van milieubescherming en het waarborgen van de rechten van de lokale bevolking. Ze zijn van mening dat een grondig onderzoek noodzakelijk is om de mogelijke negatieve gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in het gebied vast te stellen.

Aan de andere kant zijn er ook critici die beweren dat de opschorting van de activiteiten van Goldline Mining NV onnodig is en de economische ontwikkeling van het gebied in gevaar brengt. Ze benadrukken dat de concessies aan het bedrijf zijn verleend na een zorgvuldige juridische beoordeling en dat er geen juridische basis is om ze in te trekken. Dit standpunt wordt ondersteund door minister Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, die heeft benadrukt dat alles volgens de geldende wetgeving en voorschriften is verlopen.

De kwestie heeft ook geleid tot discussies over de rol van mijnbouwbedrijven in Suriname en de mate waarin ze bijdragen aan de economische groei van het land. Sommigen betogen dat mijnbouwactiviteiten belangrijke inkomstenbronnen kunnen zijn voor Suriname, terwijl anderen benadrukken dat de mogelijke schade aan het milieu en de belangen van de lokale bevolking niet mag worden veronachtzaamd.

Het is duidelijk dat deze kwestie complex is en dat er veel factoren in overweging moeten worden genomen bij het nemen van beslissingen. Het is bemoedigend om te zien dat de regering stappen onderneemt om de belangen van het milieu en de lokale bevolking te beschermen. Tegelijkertijd is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de rechten van bedrijven die zich aan de wet houden, worden gerespecteerd.

Het is nu aan de betrokken partijen om samen te werken en een oplossing te vinden die recht doet aan alle belangen. Gedurende de komende zes maanden zal het onderzoek naar de activiteiten van Goldline Mining NV in Kabalebo hopelijk meer duidelijkheid verschaffen over de mogelijke gevolgen en de juiste koers voor de toekomst bepalen.

Het is duidelijk dat deze zaak de nodige aandacht zal blijven trekken en dat de uitkomst ervan belangrijke implicaties kan hebben voor de mijnbouwsector in Suriname en de bescherming van het milieu. We zullen nauwlettend volgen hoe deze kwestie zich ontwikkelt en welke maatregelen de regering neemt om de belangen van alle betrokken partijen te waarborgen.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: