Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Politieambtenaren gaan als gangsters actie voeren

Starnieuws – Politieambtenaren gaan als gangsters actie voeren

Politieambtenaren gaan als gangsters actie voeren

Afbeelding: Starnieuws – 10 Nov, 06:39
Bericht: Politieambtenaren gaan als gangsters actie voeren
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 10 Nov, 06:39

Met een mix van verontwaardiging en diepe teleurstelling hebben velen gereageerd op de recente uitspraken van de woordvoerder van de Surinaamse Politie Bond, Revelino Eijck, tijdens een vakbondsvergadering op woensdag 8 november. Tijdens deze bijeenkomst verklaarde Eijck, tevens politieofficier, dat als de politiebond een strijd voert, ze als het ware ‘teke ing gangster’. Deze opmerkelijke uitspraak staat haaks op de kerntaken van de politie, namelijk het handhaven van orde en rust en het toezien op de naleving van wetten. Het gedrag van een gangster staat lijnrecht tegenover wet en recht, wat de situatie des te opmerkelijker maakt.

De bezorgdheid is gegrond, aangezien het publiek recht heeft op een politieapparaat dat garant staat voor veiligheid en rust. De vraag rijst of de veiligheid en rust gewaarborgd zijn wanneer een hooggeplaatste politiefunctionaris dergelijke uitspraken doet. De vergelijking met voormalige collega’s zoals Gentle en Hellings, die berucht waren om hun gangsterachtige taal en acties, werpt de vraag op of Revelino Eijck lessen heeft getrokken uit hun handelingen. Deze voormalige politiefunctionarissen hebben zich buiten het politiehandvest en de wettelijke kaders begeven, wat de integriteit van het politieapparaat ondermijnde.

Het is zorgwekkend dat de woordvoerder van de Surinaamse Politie Bond, een organisatie belast met het handhaven van wet en orde, dergelijke uitspraken doet in een openbare setting. De bezorgdheid groeit over de mogelijke invloed van deze uitspraken op andere leden van het politiekorps. Het risico bestaat dat sommige individuen binnen het korps, geïnspireerd door de gangsterachtige retoriek van hun woordvoerder, de wet en recht zullen negeren.

De vergelijking van de politie met gangsters roept vragen op over de effectiviteit van het politieoptreden, vooral tijdens aangekondigde vakbondsstrijden. Als plunderingen plaatsvinden, wat onvermijdelijk chaos en wanorde met zich meebrengt, zal het korps dan adequaat kunnen optreden tegen deze rebellen? Het lijkt erop dat de uitspraken van Eijck niet alleen verwarring zaaien binnen de gemeenschap, maar ook twijfels oproepen over de capaciteiten van het politiekorps om criminaliteit te bestrijden en veiligheid te waarborgen.

De oproep aan Revelino Eijck om zijn uitspraak te rectificeren is niet alleen gerechtvaardigd, maar ook noodzakelijk om het vertrouwen in het politieapparaat te herstellen. Het lijkt erop dat de woordvoerder zich bewust moet zijn van de impact van zijn woorden op de perceptie van de gemeenschap ten aanzien van de integriteit en effectiviteit van de politie. Een snelle rectificatie kan bijdragen aan het herstel van het vertrouwen en de geloofwaardigheid van het politieapparaat in Suriname.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: