Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Politie bevrijdt 13 vrouwen die sekswerk moesten verrichten

Starnieuws – Politie bevrijdt 13 vrouwen die sekswerk moesten verrichten

Politie bevrijdt 13 vrouwen die sekswerk moesten verrichten

Afbeelding: Starnieuws – 29 Oct, 04:53
Bericht: Politie bevrijdt 13 vrouwen die sekswerk moesten verrichten
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 29 Oct, 04:53

Titel: Politie bevrijdt 13 slachtoffers van mensenhandel in Suriname

De politie in Suriname heeft onlangs een succesvolle gezamenlijke operatie uitgevoerd, waarbij vijf verdachten zijn aangehouden in verband met mensenhandel. De operatie werd geleid door politieambtenaren van de Trafficking In Persons (TIP) Intelligence-afdeling van de Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC) en Regio West. Als gevolg van deze operatie werden 13 vrouwen bevrijd, die gedwongen waren sekswerk te verrichten. De bron van dit nieuwsbericht is Starnieuws.

De zaak kwam aan het licht toen een vrouwelijke vreemdeling de Bikers Unit in Paramaribo benaderde en om hulp vroeg. Ze gaf aan dat ze was gevlucht uit een bar dancing en dringend hulp nodig had. Na deze melding werd de TIP-afdeling ingeschakeld om een onderzoek in te stellen.

Uit het daaropvolgende politieonderzoek bleek dat deze vrouw samen met 11 anderen uit Cuba en 2 uit Venezuela gedwongen werd om sekswerk te verrichten in een bar dancing in het district Nickerie. Deze slachtoffers waren naar Suriname gelokt onder valse voorwendselen en werden ondergebracht in kamers die verbonden waren aan de bar dancing. Elke maand moesten ze huur betalen voor deze kamers en mochten ze klanten ontvangen die in ruil voor seks moesten betalen. De verdiende geldbedragen werden vervolgens aan de eigenaar van de club afgedragen.

Met de hulp van politieambtenaren binnen de BZC-structuur, die belast zijn met inlichtingenwerk, kon het adres in Nickerie, dat niet bekend was bij het slachtoffer, worden geïdentificeerd. Dit leidde tot een inval op dat adres, waarbij nog eens 13 vrouwen werden bevrijd uit hun benarde situatie. Deze slachtoffers werden vervolgens ondergebracht in een opvangcentrum om hen te beschermen. Opmerkelijk was dat de eigenaar van de bar dancing hun reiskosten naar Suriname had betaald.

Tijdens de inval werden drie verdachten gearresteerd, terwijl de vierde en vijfde verdachten later door de politie van Regio West werden ingerekend. Onder de verdachten bevond zich een Surinamer, zijn levenspartner van Venezolaanse afkomst en drie vrouwen van Cubaanse afkomst. Na overleg met het Openbaar Ministerie werden alle vijf verdachten in verzekering gesteld op verdenking van mensensmokkel en mensenhandel.

Het is belangrijk op te merken dat de politie niet uitsluit dat er meer verdachten in deze zaak zullen worden aangehouden, zoals gemeld door de politie Public Relations. De bevrijding van deze slachtoffers en de arrestatie van de verdachten benadrukken de inzet van de Surinaamse autoriteiten om mensenhandel te bestrijden en slachtoffers te beschermen.

Deze recente operatie werpt een scherp licht op het voortdurende probleem van mensenhandel, niet alleen in Suriname maar wereldwijd. Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en veroorzaakt onnoemelijk leed voor de slachtoffers, die vaak in uiterst kwetsbare posities verkeren. Slachtoffers van mensenhandel worden gedwongen tot arbeid, seksuele uitbuiting en andere vormen van misbruik.

Om mensenhandel effectief te bestrijden, is internationale samenwerking en nationale inspanningen vereist. Het is bemoedigend om te zien dat de Surinaamse autoriteiten actie hebben ondernomen in deze zaak en slachtoffers hebben bevrijd. Het is te hopen dat deze operatie zal leiden tot meer bewustwording over het probleem van mensenhandel en tot strengere maatregelen om deze misdaden te voorkomen en te vervolgen.

Mensenhandel is een complex en hardnekkig probleem dat vaak onzichtbaar is voor het grote publiek. Slachtoffers worden vaak gedwongen tot zwijgen en zijn bang om hulp te zoeken. Daarom is het van cruciaal belang dat overheden, rechtshandhavingsinstanties en maatschappelijke organisaties samenwerken om mensenhandel op te sporen, te stoppen en de daders ter verantwoording te roepen.

Het is bemoedigend om te zien dat de Surinaamse politie een proactieve rol heeft gespeeld in de bestrijding van mensenhandel en het redden van slachtoffers. Het is een belangrijke stap in de richting van een rechtvaardigere samenleving waarin mensenhandel geen plaats heeft.

Het verhaal benadrukt ook het belang van internationale samenwerking bij de aanpak van mensenhandel. Mensenhandel is een grensoverschrijdend probleem en vereist gezamenlijke inspanningen op mondiaal niveau om effectief te worden aangepakt. Landen moeten samenwerken om de daders op te sporen, slachtoffers te helpen en preventieve maatregelen te nemen om mensenhandel te voorkomen.

Het is ook van groot belang dat er voorlichting en bewustwording wordt gecreëerd over mensenhandel, zowel in Suriname als wereldwijd. Het publiek moet zich bewust worden van de tekenen van mensenhandel en weten waar ze hulp kunnen zoeken als ze vermoeden dat iemand slachtoffer is van deze misdaad.

De bevrijding van de 13 slachtoffers in deze zaak is een lichtpuntje, maar het is belangrijk om te onthouden dat mensenhandel blijft bestaan en dat er veel meer moet worden gedaan om dit kwaad uit te roeien. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de samenleving, de overheid en internationale organisaties om mensenhandel te bestrijden en slachtoffers te ondersteunen.

Deze operatie in Suriname is een herinnering aan de noodzaak om waakzaam te blijven en te blijven strijden tegen mensenhandel in al zijn vormen. Het is een misdaad die onze aandacht verdient en die moet worden uitgebannen, zodat slachtoffers de kans krij


Posted

in

by

Tags: